Declaració de l’ètica de la recerca del GREIP

El Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP) té la missió de vetllar per tal que la recerca i la docència que duu a terme amb persones compleixi tots els principis ètics que inspiren tant la Declaració Universal de Bioètica de la UNESCO com la Declaració d’Hèlsinki i l’Informe Belmont. En tots tres casos s’estableix que cal actuar de forma transparent, no infligir danys intencionadament, salvaguardar els principis d’autonomia i de justícia, així com la protecció dels drets humans, de la dignitat de les persones i del dret a la privacitat i a la confidencialitat de les dades derivades de la investigació. Un eix important de la nostra recerca és aconseguir que els resultats obtinguts beneficiïn la societat i les persones que participen en els nostres estudis.

Per aquests motius, hem elaborat un protocol de recerca, de compliment obligat, basat en el Reglament de la Comissió d’Ètica en Experimentació de la UAB i en les directrius de l'European Ethics Documentation Centre.

Campus d'excel·lència internacional U A B