Desplegament del currículum de llengües per a primera i segona ensenyança - Govern d’Andorra

El projecte s’estructura al voltant de la proposta de nou currículum d’Andorra en què el GREIP, amb conveni amb l’Institut de Recursos i Investigació per a la Formació IRIF, estan assessorant el govern del Principat d’Andorra.

El projecte inclou l’organització global del currículum (com s’estructuren els projectes tenint en compte les llengües, un pas més enllà dels CLIL i els EMILE); i propostes concretes per a l’escola Andorrana sobre l’estructura de l’avaluació, formativa i certificativa, i els ítems relacionats amb les propostes del projecte CARAP i la concreció dels enfocament plurals d’ensenyament de llengües.

Aquesta proposta integra els projectes d’aula que estructuren “integradament” el treball dels diferents camps del saber i les diferents llengües d’escolarització. D’alguna manera és un pas més en la integració que suposa l’enfocament per competències.  En aquest nou marc, l’avaluació de les llengües, de la competència plurilingüe i intercultural, en les activitats d’aprenentatge integrat suposen un repte que proposem com a el nostre objectiu: reflexionar sobre com es pot realitzar l’avaluació en aquest nou enfocament de l’ensenyament de llengües, l’enfocament plural.

Projecte

Entitats vinculades al projecte: GREIP - Universitat Autònoma de Barcelona, Institut de Recursos i Investigació per a la Formació (IRIF), Govern d’Andorra.

Codi: ACV8822

Investigador principal: Artur Noguerol

Altres membres GREIP: Luci Nussbaum, Dolors Masats

Campus d'excel·lència internacional U A B