Dolors Masats Viladoms

Soc llicenciada en Filologia Anglesa i Germanística i Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona. L’any 1999 vaig finalitzar els estudis de mestratge en Didàctica de la Llengua després de llegir la tesina, titulada "La reparació en el discurs dels aprenents d'espanyol com a llengua estrangera". L’any 2008 vaig defensar la tesi doctoral “El discurs dels aprenents d’anglès com a llengua estrangera: una aproximació interactivista al procés de construcció de tasques comunicatives”. Ambdós treballs van ser dirigits per la Dra. Luci Nussbaum Capdevila, aleshores investigadora principal del GREIP. Com a membre del GREIP, participo activament en diversos projectes de recerca, a nivell nacional i internacional, que em permeten aprofundir en l'estudi de l'anàlisi del discurs aplicat a l'aprenentatge de llengües, reflexionar sobre com es poden incorporar propostes didàctiques sobre diversitat lingüística i cultural a la classe de llengua, explorar els beneficis de l'ús del vídeo i les noves tecnologies en l'aprenentatge de llengües i dissenyar, implementar i avaluar tasques que integren continguts curriculars i lingüístics.

Vaig tenir el meu primer contacte amb els/ les estudiants i el professorat de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1992, quan em van concedir una beca per treballar a l'oficina Erasmus. No va ser fins l'any 1998 que vaig entrar a formar part del professorat associat d'aquesta universitat. Paral·lelament vaig treballar a mitja jornada en centres públics de primària i secundària, en escoles d'idiomes públiques i privades i en tres altres universitats catalanes. Actualment soc professora agregada del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials, imparteixo docència en cursos de didàctica de la llengua i tutoritzo alumnes de pràctiques. He combinat la meva feina a la Universitat Autònoma de Barcelona amb docència en cursos de formació del professorat i amb classes d'anglès al Centre Penitenciari Brians. L'any 2002 l'aleshores degana de la Facultat de Ciències de l'Educació em va atorgar el càrrec de coordinadora de la titulació de Mestre especialitat en llengua estrangera, tasca que vaig realitzar fins al juliol de 2005. La vida acadèmica és interessant però dura: cal d'impartir docència, fer paperassa, publicar articles, presentar ponències a congressos internacionals i escriure llibres. De primer, totes aquestes tasques em van suposar una càrrega feixuga, però sorprenentment he pogut tenir temps per dedicar-me a les meves dues millors creacions: la Georgina i el Joel. La meva primera filla va néixer l'any 2000 i el seu germà quatre anys més tard. No cal dir que tots dos ens tenen el cor robat!

 

Campus d'excel·lència internacional U A B