Emisió de vídeo en línia i multilingüisme (DIVIS)

Projecte europeu per afavorir l’ús del vídeo en l’ensenyament de llengües minoritzades i/o estrangeres. Es pretén  aconseguir que la implementació de projectes a primària i secundària que tinguin com a objectiu la producció de vídeos per part dels alumnes esdevingui una de les pràctiques habituals en l’ensenyament de llengües. Per aquest fi, el projecte partirà de l’estudi de l’ús del vídeo a les classes de llengua i crearà un manual, col•leccions de vídeos i mòduls de formació en línia per docents en actiu i formadors de formadors. 

Els materials i la col•lecció de vídeos presentarà propostes docents per a alumnes d’edats compreses entre els 10 i els 18 anys en les següents llengües: alemany, anglès, castellà, català, islandès, italià, maltès, neerlandès i romanès. 

Projecte

Data inici:
1 d'octubre 2008
Data fi:
30 de setembre 2010 
Entitat finançadora:
Comissió Europea (141759-LLP-1-2008-1-DE-COMENIUS-CMP)
Finançament total del projecte:
390.420 € €
Finançament per a la Universitat Autònoma de Barcelona:
41.740 €        
Investigador principal:
Armin Hottmann (Kulturring in Berlin E.V.) 
Investigador principal a la Universitat Autònoma de Barcelona:
Dra. Dolors Masats Viladoms (GREIP)
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona que hi participen:
Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Òscar Bermell.
Universitats que hi participen:
Kulturring in Berlin E.V. (DE); Talenacadamie (NL); Universitat Autònoma de Barcelona (ES); Centre d’Educació Infantil i Primària Catalunya (ES); University of Pitesti (RO); PNM Language Services Limited (UK); Iceland University of Education (IS).

Pàgines Web vinculades al projecte

Publicacions vinculades al projecte

Dooly, M. & Masats, D. (2011). Closing the loop between theory and praxis: New models in EFL teaching. Oxford ELT Journal. Es pot llegir aquí.

Masats, D., Dooly, M. & Costa, X. (2009). Exploring the potential of language learning through video making. A L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer & I. Candel Torres (eds.) Proceedings of EDULEARN09 Conference (pp. 341-352). Valencia: IATED. ISBN: 978-84-612-9802-0. Depósit Legal: V-2286-2009. Article original en anglès. Traducció de l'article a l'alemany.

Publicacions del projecte DIVIS que no pertanyen a membres del GREIP

Dal, M. (2009). Digital Video Production in Foreign Language Learning in Europe. A T. Bastiaens et al. (eds.) Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009 (pp. 1203-1208). Chesapeake, VA: AACE. ISBN: 1-880094-76-2.
Campus d'excel·lència internacional U A B