Eulàlia Borràs

Em vaig llicenciar en Filologia Anglesa a la Universitat de Barcelona el 1992. Immediatament després, vaig completar els crèdits per a l’obtenció de la suficiència investigadora dels estudis de literatura anglesa a la mateixa universitat. M’incorporo també a l’EUETII (UPC) com a professora d’anglès per a estudiants d’enginyeria. El 1996, després de cursar el Postgrau en Ensenyament de Llengües Estrangeres a la UAB, realitzo un Màster en Traducció a Rutgers, The State University of New Jersey, on també imparteixo classes d’espanyol per a estudiants de primer de grau. Després d’una estada de quatre anys als EUA, obtinc una plaça com a professora a les oposicions d’ensenyament secundari a Catalunya i em reincorporo a l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (UPC). Em doctoro a la UAB amb direcció de la Dra. Luci Nussbaum i dins del projecte DYLAN, amb una tesi sobre la introducció d’una tercera llengua als plans d’estudi en una Escola d’Enginyeria, en el context de l’Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). La meva recerca explora la gestió de la classe multilingüe i les relacions entre les polítiques universitàries i els usos lingüístics a la universitat. També m’interesso pel treball en grups plurilingües, dins i fora de l’aula, així com per la gestió de la multimodalitat.

Campus d'excel·lència internacional U A B