Experiències de socialització de nois i noies de famílies equatorianes

 

Aquest treball és basa en 15 entrevistes realitzades, principalment, a nois i noies, d'entre 12 i 18 anys, que van venir d'Equador a viure a Barcelona. A més a més d'altres veus que intervenen en el tema, per tant, les dades inclouen l'entrevista a una psocopedagoga d'un centre educatiu amb un alt índex de nois i noies equatorianes, un representant d'una organització d'equatorians a Catalunya, així com dues mares i un pare de nois equatorians. En conjunt, totes aquestes veus ens ajuden a entendre que la immigració no és solament un fenomen social, sinó que també és una experiència personal. I sobretot, que aquest fenomen no és estàtic, sinó que es troba en constant moviment i planteja definicions i redefinicions identitaries en els individus. 

L'anàlisi es basa en la manera que els participants socials construïxen les seves experiències de migració a través del discurs. La nostra intenció no és solament que els entrevistats parlin sobre els temes que es proposen en les entrevistes, sinó que observem de quina manera ells mateixos es visualitzen en les seves històries, quins són els temes que consideren rellevants i la manera que els presenten. Aquesta perspectiva qualitativa, basada particularment en l'anàlisi del discurs narratiu, revela altre tipus d'informació que les metodologies quantitatives no ens atorguen. Intentem donar importància i entendre la representació de les persones en el seu propi discurs i això que normalment no es veu en les estadístiques, qüestionaris o simple entrevistes. 
Les entrevistes conformen un corpus que a més de ser considerat una font d'informació són, abans de res, dades lingüístiques. El llenguatge és central per a expressar la identitat perquè no és un reflex, és un aspecte de la nostra experiència en el món. No podem entendre i compartir les nostres experiències sense expressar-nos lingüísticament (De Fina 2006). En els relats dels informants ens plantegem les següents preguntes: 


• Quins són els temes i els espais que apareixen en les narracions? 

• Els temes són introduïts per l'entrevistador? 

• Els temes són introduïts per l'entrevistat? 

• Com és la negociació dels torns de paraula? 

• Com es posicionen en el discurs? 

• Quins són les categories que es construïxen? 

• Com tracen les seves trajectòries? 

Projecte

Data inici:
2007
Data fi:
2008
Entitat finançadora:
Fundació jaume Bofill
Finançament total del projecte:
5.000€
Coordinador:
Víctor Corona
Campus d'excel·lència internacional U A B