Involucrar els pares en l'educació plurilingüe i intercultural

Idiomes de treball del projecte: francès, anglès

Durada: 2012-2015

Entitat finançadora: ECML i Consell d'Europa

Universitats que hi participen: Université Aix Marseille (França), Istituto Tecnico Statale "Vincenzo Arangio Ruiz" (Itàlia), Université de Genève (Suïssa), i Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya).

Coordinadora principal: Stéphanie Clerc, Université Aix Marseille (França).

Investigadors GREIP que hi participen: Dr. Xavier Pascual Calvo

Públic al qual es dirigeixen les activitats del projecte:

professors;
formadors de docents;
pares i associacions de pares;
associacions (nacionals o internacionals) d'experts en educació que promouen enfocaments i didàctiques plurilingües.

Resum:

El projecte té com a objectiu difondre els coneixements relatius als beneficis cognitius i socials de l'educació plurilingüe i intercultural. També desenvolupar la inclusió dels pares en l'elaboració d'activitats plurilingües i interculturals a l'escola. Per aconseguir aquest segon objectiu, els professors han d'estar sensibilitzats i capacitats en els beneficis de la participació de les famílies en els enfocaments plurals - plurilingües i interculturals.

La justificació del programa s'ha desenvolupat en complementarietat amb les altres unitats del Consell d'Europa i aborda les següents qüestions fonamentals plantejades durant el procés de consultes amb els interlocutors ECML i parts interessades. Aquestes qüestions i preocupacions estan dirigides pel programa ECML.

Context i reptes:

La diversitat lingüística i cultural combinat amb la migració i la mobilitat caracteritza les societats europees contemporànies. Aquest fenomen no s'ha de veure com un obstacle o un "problema", sinó més aviat com un actiu i un benefici potencial per a la societat.

La cohesió social, el diàleg intercultural i la ciutadania democràtica, juntament amb la prosperitat econòmica, representen objectius importants en la construcció d'una Europa més humana i inclusiva.

Pàgina web del projecte: https://parents.ecml.at/

Més informació: https://carap.ecml.at/Forparents/News/tabid/2994/language/en-GB/Default.aspx

Campus d'excel·lència internacional U A B