Janua Linguarum Reserata: L'introduction de l'eveil aux langues dans le curriculum. Taller 1.2.1/2000 del Centre européen pour les langues vivantes (CELV, Graz)

Projecte europeu d'investigació i innovació pedagògica que pretén donar difusió a la tasca iniciada en el marc del projecte l'EVLANG (Projecte Socrates/Lingua 42137-CP-1-97-FR-Lingua-LD). Un dels nuclis de la nova etapa és la inserció d'aquestes propostes en el currículum escolar a banda d'intentar implicar tots els nivells escolars des de l'Infantil a la Secundària i, fins i tot, l'ensenyament d'adults).

Projecte

Data inici:
2000
Data fi:
2003
Entitat finançadora:
Centre Européen pour les Langues Vivantes (CELV), Graz
Investigador principal a la UAB:
Dr. Artur Noguerol Rodrigo
Participants:
En aquests tallers s'hi han implicat uns vint-i-quatre països europeus, des d'Islàndia a Portugal, des dels Països Baixos a Rússia o Grècia.
Investigadors que hi participen:
Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Enric Lareula Vidal, Dolors Masats Viladoms, Àngels Prat Pla, Núria Vilà Miguel

Llista de publicacions vinculades al projecte:

  • Masats, Dolors (2001) EVLANG: El despertar a les llengües. Actes de les Jornades de Llengües Estrangeres de les Comarques Gironines. Girona: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Delegació Territorial de Girona
  • Masats, Dolors (2001) Language awareness: An international project, a D. Lasagabaster & J.M. Sierra (eds.) Language Awareness in the Foreign Language Classroom. Euskal Herriko Unibertsitatea, pp. 79-97
  • Noguerol, Artur (2001) Cómo tratar la diversidad lingüística y cultural, a M. Casas & C. Tomás (eds.) Educación Primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años). Barcelona: Ciss-Praxis, pp. 228-309
  • Noguerol, Artur (2001): Una experiencia de diversidad lingüística y cultural, a M. Casas & C. Tomás (eds.) Educación Primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años). Barcelona: Ciss-Praxis, pp.400-424
Campus d'excel·lència internacional U A B