L’apropiació de l’anglès com a llengua global a l’escola catalana: Un acostament multilingüe, situat i comparatiu (APINGLO-CAT)

Forma part del projecte “Educació multilingüe en l’era global: Mercats, desitjos, pràctiques i identitats entre adolescents espanyols a dues comunitats autònomes” (MUEDGE), coordinat amb la Universitat de Castilla-La Mancha (IP: Dra. Ana  Maria Relaño Pastor), amb la participació de la Universidad Autónoma de Madrid, la University of Bristol i la University of Hong-Kong. Coordinació general: Dra. Eva Codó, UAB.

L’objectiu d’aquest projecte coordinat és la realització d’un estudi comparatiu a dues comunitats autònomes sobre l’apropiació de l’anglès com a llengua global, emblema del bi/multilingüisme contemporani i motor de les moltes propostes d’educació bi/multilingüe de les darreres dècades a l’estat espanyol. La comparació és rellevant pel context lingüístic distint de les dues comunitats, una amb bilingüisme oficial (Catalunya) i l’altra socialment construïda com a monolingüe (Castilla-La Mancha), però també per les notables diferències demogràfiques, socioeconòmiques i socioculturals entre Barcelona i Ciudad Real (i les seves respectives àrees d’influència). La comparació ens permetrà ampliar, aprofundir i problematitzar les ideologies lingüístiques, socials i educatives a l’entorn de l’ús i l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’estat espanyol, en un context de múltiples i profundes transformacions tecnològiques, culturals i socials. Amb aquesta finalitat, durem a terme una etnografía lingüística de tres tipus d’escoles secundàries (pública, concertada i privada de tipus internacional) per tal d’investigar les pràctiques lingüístiques i les perspectives dels diferents actors socials implicats (administració, famílies, mestres, equips directius i estudiants) des d’una perspectiva crítica, multilingüe i multidimensional (ideològica, discursiva i interaccional). Aquest projecte aportarà resultats aclaridors sobre els significats, aspiracions i desitjos vinculats al multilingüisme en general i a la llengua anglesa en particular, tant a Catalunya com a la resta de l’estat, que posarem en diàleg amb resultats d’estudis semblant fets a altres països del món. 

Per part del GREIP, hi participen la Dra. Emilee Moore (membre del grup) i les Dres. Eva Codó i Adriana Patiño-Santos (col·laboradores).

Projecte

Data inici: 2015

Data fi: 2018

Entitat finançadora: MINECO (FFI2014-54179-C2-1-P)

Finançament total del projecte: 38.000€

Investigador Prinicipal: Dra. Eva Codó.

Universitats que hi participen: Universitat Autònoma de Barcelona, University of Southampton.

Investigadors que hi participen: Dra. Eva Codó, Dra. M. Rosa Garrido Sardà, Dra. Emilee Moore, Dra. Elisabet Pladevall Ballester,  Dra. Adriana Patiño Santos, Andrea Sunyol Garcia-Moreno, Mary Louise Walsh.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B