La Veu del Professor Europeu

Aquesta xarxa europea (VOICES) ofereix oportunitats per contacte, intercanvi, projectes de cooperació, i aprenentatge permanent a estudiants, mestres d'escoles primàries i secundàries, docents de formació continuada, investigadors i altres persones interessades en l'educació. La col·laboració i la reflexió són pràctiques essencials per a l'aprenentatge dins de la xarxa VOICES; per tant, se celebra una conferència en una ciutat europea un cop l'any; es publica un butlletí digital dos cops l'any; s'ofereixen periòdicament cursos de desenvolupament professional; i els mestres poden participar en projectes i intercanvis amb altres escoles de la xarxa.

Dins de la xarxa, les universitats de tot Europa treballen junts amb els altres membres (mestres d'escoles, etc.) per millorar la qualitat de l'educació a través dels grups nacionals i de grups de recerca. Tots els grups de recerca nacionals es basen en el 'Model del Mestre Europeu' que va ser desenvolupat prèviament per enfortir les competències europees; competències que són necessaris per enfortir la nostra societat i el món en què vivim.

Els membres de VOICES es recolzen mútuament per desenvolupar entorns d'aprenentatge innovadors que fomentin la iniciativa, la creativitat i l'ús de la tecnologia per a comprendre millor el nostre món complex.

En el futur, la xarxa té plans per desenvolupar un programa de Màster per a professors europeus perquè les seves veus puguin ser escoltades a tot Europa.

Projecte
Date d'inici: 30/11/2012
Data de finalització: 12/01/2015

Entitat finançadora: Comissió Europea

Finançament: 341.612 €

Universitats que hi participen:
Col·legi Universitari de Professor d'Educació Estíria (Àustria), Hogeschool-Universiteit Leipzig (Bèlgica), la Universitat de Milano-Bicocca (Itàlia), Saxion Universitat de Ciències Aplicades (Països Baixos), de la Universitat del Minho (Portugal), Schwyz Universitat de Formació Docent (Suïssa), Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), Universitat Uludağ (Turquia), i la Universitat de Derby (Regne Unit).

Coordinador: Bart Hempen (Hogeschool-Universiteit Leipzig, Bèlgica).

Investigadors GREIP que hi participen: Dr Melinda Dooly Owenby.

Pàgina web del Projecte: https://www.european-teachers.eu

Campus d'excel·lència internacional U A B