LearnBase

L'objectiu del projecte és construir un pont entre la investigació recent sobre aprenentatge de segones llengües i les pràctiques quotidianes d'ensenyament de llengües per a adults (educació post-formal; educació informal per a adults; educació contínua). Els membres del projecte s'esforçaran per transferir els resultats de la recerca a les pràctiques docents quotidianes per tal d'atraure més adults a l'aprenentatge de llengües que sovint s'abandona de manera abrupta. El projecte combinarà el millor de la comunicació i l'ensenyament presencial amb un procés de 'coaching' individual que se centri en les necessitats i desitjos dels participants a nivell individual.

Els cursos individuals es dissenyaran combinant:

  • Les experiències positives de les universitats alemanyes en 'coaching' i cursos d'auto-aprenentatge.
  • La supervisió individual i orientación en l'aprenentatge de segones llengües, la qual cosa ja ha estat provada a Dinamarca i Espanya.
  • L'anàlisi de l'estil d'aprenentatge i de la biografia d'aprenentatge de cada estudiant.
  • La inclusió de mitjans digitals en una base de dades que ofereixi material didàctic i original. Aquesta base de dades permetrà als estudiants experimentar la llengua escollida en un entorn virtual, que simularà l'aprenentatge per immersió i permetrà a cada estudiant triar els temes que consideri rellevants. La base de dades serà desenvolupada com a part del projecte.
  • Una plataforma que permeti el seguiment del progrés individual dels estudiants, el qual pot alimentar el desenvolupament d'activitats grupals.

Aquests materials serviran després com a base per a un programa de formació de professors consistent en diversos cursos flexibles amb una fase inicial 'en línia', una fase presencial a l'aula i una fase final 'en línia' per a la reflexió i per a garantir la qualitat de l'aplicació pràctica. El programa complet es desenvoluparà per Anglès, Alemany i Espanyol i serà regularment avaluat i millorat en termes de contingut i efectes, en comparació amb les investigacions més recents. Totes les eines i experiències del projecte estaran disponibles en una plataforma oberta per tal de proporcionar l'accés individual a l'aprenentatge de llengües a tota Europa, acompanyat d'un banc de recursos innovadors.

Projecte

Inici: 1/9/2015

Finalització: 30/11/2017

Entitat finançadora: Directorate-General for Education and Culture (E+ Key Action 2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices - 2015)

Pressupost: 247,075€

Coordinador del projecte: Christoph Schepers Royal Danish Defense College (Copenhagen, Dinamarca)

Entitates que hi participen: Central pentru Formarea Continua in Limba Germana (Medias, Romania); Dänsk Folkeoplysnings Samrad (Copenhagen, Dinamarca); Folkuniversitetet (Estocolmo, Suècia); ICC Languages (Offenbach am Main, Alemanya);Royal Danish Defense College (Copenhagen, Dinamarca); Studieforbundet Folkuniversitetet (Oslo, Noruega); Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, Espanya); Volkshochschule Wiesbaden e. V. (Wiesbaden, Alemanya)

Membres GREIP: Dr. Melinda Dooly (assessora externa)

Campus d'excel·lència internacional U A B