L'educació lingüística en contextos multilingües: perspectives sociolingüístiques

Aquest projecte parteix d'una pregunta de recerca basada en les últimes aportacions de les ciències del llenguatge aplicades a les llengües: quina incidència té el desenvolupament de les habilitats de reflexió metalingüística en la transferència de sabers entre diferents llengües i en l'ampliació de la competència comunicativa multilingüe? Respondre a aquesta pregunta suposa (a) elaborar un model de descripció i avaluació de competències multilingües i (b) dissenyar una intervenció didàctica de base metalingüística i centrada en l'aprenent. El projecte es dirigeix a un tipus concret de població: els escolars d'origen estranger. La seva presència a Catalunya s'ha incrementat en un 100% en els últims 10 anys i la seva incorporació a centres públics succeeix en un 89% dels casos. Els resultats d'aquesta recerca poden ser útils pel desenvolupament de propostes d'educació lingüística més efectives per garantir la plena integració d'aquesta població a les aules regulars.

Projecte

Data inici:
1 de febrer de 2003
Data fi:
31 de gener de 2008
Entitat finançadora:
Ministeri de Ciència i Tecnologia; Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament total del projecte:
161.248,96 €
Investigador principal:
Dra. Virginia Unamuno Kaschapava

Llista de publicacions vinculades al projecte:

  • Unamuno, V. (2004) Dilemas metodológicos, preguntas de investigación. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas, 5 (2): 219-230. ISSN 1576-7418
  • Unamuno, V. (2003) Lengua, escuela y diversidad sociocultural. Hacia una educación lingüística crítica. Barcelona: Editorial Graó.
  • Martín Rojo, Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2004) Dilemas de las políticas lingüísticas y de su estudio. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. 5 (2): 187-190. ISSN 1576-7418
  • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2004) Hacia una educación lingüística crítica. Aula de innovación educativa, 129: 6-9. ISSN 1131-995-X
Campus d'excel·lència internacional U A B