Llengües minoritàries, llengües col·laterals i educació bi/plurilingüe

 

 El propòsit fonamental d'aquest projecte és el de desenvolupar experiments, activitats i eines didàctiques dirigides a l'escola primària, basat en els objectius europeus que afavoreixen la diversitat lingüística i plurilingüe i l'educació pluricultural. Seguint un marc didàctic integrat, s'intenta associar llengües dominants i llengües minoritàries o vernaculars en diverses regions d'Europa on el contacte lingüístic és una realitat: Catalunya, Escòcia, algunes regions de França (Còrsega, Catalunya, Occitania), el Val d’Aoste. Les llengües que gestionem seran utilitzades com graons per a avançar progressivament cap a un treball en dos continuums (a través d'activitats extralingüístiques o activitats de comprensió relacionades): geografia lingüística i proximitats culturals (llengües properes o col·laterals, llengües veïnes, llengües heretades) així com el continuum variacional (varietats de la llengua dominant, interlectos). L'objectiu serà el de desenvolupar alguna forma de consciència i promoure la comprensió de la variació lingüística a primerenca edat, així com permetre als nens desenvolupar competències meta i interlingüístiques per a ajudar-los a desenvolupar els seus propis repertoris i competències plurilingües.
La diversitat dels contextos, de l'escola i els estatus sociolingüístics de les llengües minoritàries involucrades en el projecte, la diversitat d'elements en termes d'integració i la diversitat de configuracions implica que, en termes de l'organització curricular, s'han de considerar com avantatges per a l'elaboració de principis bàsics cap a l'educació plurilingüe, així com per a una organització didàctica integrada que tindria en compte totes les llengües presents en un territori donat (un ecosistema lingüístic).

Projecte

Data inici:
2008
Data fi:
2011
Entitat finançadora:
 INPR-IRRE-VDA
Finançament total del projecte:
Indeterminat
Coordinadora:
Claude Cortier (investigadora amb INRP & UMR ICAR 5191 (CNRS))
Investigador principal a la Universitat Autònoma de Barcelona:
Virginia Unamuno
Universitats que hi participen:
INPR (National Institute for Pedagogical Research), Institut Régional de recherche éducative du Val d'Aoste (IRRE-VDA), Univesitat Autònoma de Barcelona

Lloc web del projecte

Campus d'excel·lència internacional U A B