Marta Juanhuix Piqueras

 

Soc llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, on va obtenir el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) amb les recerques "Sabem parlar bé? Bilingüisme i competència comunicativa en el discurs de joves universitaris" i "Ideologies lingüístiques. Una revisió conceptual i terminològica". Vaig treballar a les Oficines Lexicogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, en el projecte de la segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC2), així com a la Proposta per a un estàndard oral. Lèxic, de la Secció Filològica. He estat becària del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, en el projecte VARCOM (BFF2001-3866, Ministerio de Ciencia y Tecnología): "Variació, comunicació multimodal i plurilingüisme: estils discursius i consciència lingüística en la producció de textos orals". També he estat membre del projecte de recerca RESOL (HUM2006-05860): "Resocialització i llengües: els efectes lingüístics del pas de l'educació primària a la secundària", de la Universitat de Barcelona. Ja amb el GREIP, he estat tècnica de recerca del projecte europeu "LanCook. The European Digital Kitchen" (Comissió Europea, 519076-LLP-1-2011-1-UK-KAZ-KAZMP) i membre dels projectes ‟Preparem els futurs mestres dʹanglès per adquirir competències digitals docents i saber-les aplicar en les seves pràctiques: una tasca col·laborativa entre els docents de la universitat, els tutors de les escoles i els propis mestres en formació” (2015 ARMIF 00010, AGAUR) i ‟Els docents com a agents transformadors de les pràctiques educatives gràcies a la seva participació col·laborativa en un projecte interdisciplinari dʹinnovació docent a les aules dʹanglès de dos instituts de secundària del Vallès Occidental (DATE)” (Obra Social “la Caixa”. RecerCaixa 2016; 2016ACUP-001, LCF/PR/RC16/10100003, 2017-2020).

Des del setembre de 2005, treballo com a professora associada a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, on he impartit assignatures com Llengua Escrita i Llengua Catalana (al Departament de Filologia Catalana), Didàctica de la Llengua a Educació Infantil i Fonaments Educatius de la Logopèdia (al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) i Comunicació i Interacció Educativa, Aspectes instrumentals de les llengües, Idioma català 1 i Llengua catalana estàndard als mitjans de comunicació (al Departament de Filologia Catalana). També ha estat directora de Normalització Lingüística (setembre de 2009 - setembre de 2015) i cap de la Unitat de Català i subdirectora de lʹInstitute for Multilingualism (2015-2017) de la Universitat Internacional de Catalunya, càrrec des del qual he dissenyat, desenvolupat i gestionat projectes i ajuts per a activitats formatives, accions de dinamització sociocultural i lingüística i de política lingüística, per a la promoció de les llengües a la universitat. Ha estat membre (2009-2017) de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives dʹUniversitats i de la CIFALC, la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya.

Campus d'excel·lència internacional U A B