Moderating Intercultural Collaboration and Language Learning (MICaLL)

Aquest projecte vol contribuir al debat sobre quines són les competències que han de desenvolupar els docents per tal de poder planificar i organitzar l'ensenyament i aprenentatge de llengües en xarxa.

Per assolir aquest fi, el grup MICaLL treballa en la creació de models, guies didàctiques i projectes que puguin ajudar a la comunitat educativa a proporcionar oportunitats, tant als mestres en formació com als mestres en actiu, d'adquirir expertesa en el desenvolupament de projectes de llengua col·laboratius a través de l'ús de tecnologies de segona generació (wiki, weblogs, webquests, audio i video P2P, etc.). Amb aquests materials també es pretén contribuir a crear un currículum de formació de mestres que parteixi de les competències bàsiques que es necessiten per l'exercici de la professió. L'ús d'una plataforma que recull tant les experiències pilot que realitzen les escoles involucrades en el projecte com la reflexió sobre aquestes pràctiques permet nodrir els programes de formació de mestres d'exemples pràctics sobre com integrar la formació en noves tecnologies en l'ensenyament de llengües.

Projecte

Data inici:
1 de septembre de 2004
Data fi:
1 de septembre de 2007
Entitat finançadora:
Unió Europea, Programa Socrates-Comenius, Projecte 118762-CP-1-2004-1-NL-Comenius-C2.1
Finançament total del projecte:
397.287 €
Finançament per al GREIP:
297.965 €
Investigador principal:
Dra. Melinda Ann Dooly Owenby
Investigador principal a la UAB:
Dolors Masats Viladoms
Universitats que hi participen:
Universitat Autònoma de Barcelona (Es), Hogeschool van Utrecht (Nl), St. Gregorius College (Nl), Pädagogische Hochschule Heidelberg (De), Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Neckargemünd (DE), Pädagogische Akademie des Bundes in Wien (At), Kooperative Mittelschule (At), Pedagogická fakulta, Universita J. E. Purkyne (Cz), Gymnazium, Stavbaru 5 (Cz), Základni škola Ústi nad Labem (Cz), CEIP Josep Obiols (Es), CEIP Emili Carles Tolrà (Es), Université Technologie et Sciences de l'Homme (Fr)
Investigadors que hi participen:
Beatriz Caballero de Rodas González, Dolors Masats Viladoms

Llista de publicacions vinculades al projecte

  • Dooly, M. & Quintana, L. (2006) Incorporació de noves tecnologies a l'escriptura de llengües estrangeres: un estudi de cas en un projecte europeu. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura (Publicaciones Graò). Volum d'abril-juny.
  • Dooly, M. & Sadler, R. (2005) Computers as Toolkits: Language E-learning through International Collaboration. Theory and Practice in English Studies, Vol. 3. Masaryk University Publications: Brno, pp. 189-196.
  • Dooly, M. (2005) The Internet and Language Teaching: A Sure Way to Interculturality? ESL Magazine 2005: 44, 8-12. ISSN: 1098-6553.
  • Dooly, M. (2005) Working with an educational portal: a first-timer's experience. TESOL-Spain Newsletter, Vol. 29, gener 2005, pp. 18-19.
Campus d'excel·lència internacional U A B