Pràctiques Compartides per a la Formació del Professorat (SPriTE)

 

Es tracta d’un projecte conjunt entre les universitats i els centres de secundaria que es planteja l’objectiu de dissenyar i pilotar tant un marc teòric com les eines necessàries per a la supervisió de les pràctiques professionals que els alumnes d’un futur màster europeu (Joint Master in Teacher Education: JoMiTE) realitzarien en centres de secundària dels països participants. El model que es defensa engloba tres agents: els tutors universitaris, els tutors al centre educatiu i els propis alumnes, alhora que preveu que la supervisió es planifiqui conjuntament entre les institucions del país d’origen i les del país d’acollida. Només així es pot vetllar perquè els elements interculturals aportin riquesa a la internacionalització de les pràctiques dels docents en formació.

En concret, es treballa per desenvolupar quatre productes: 1) un llistat consensuat de les competències que els futurs mestres de secundària han de desenvolupar; 2) el marc pedagògic per supervisar les práctiques docents que els alumnes realitzaran tant en un centre de secundaria del propi país com en un dels països participants, 3) el marc pedagògic per treballar amb el portfoli europeu com a eina de supervisió i d’avaluació i 4) un curs virtual de sensibilització cultural que prepari als estudiants per realitzar pràctiques docents a l’estranger.

Projecte

Data inici:
1 de novembre de 2007 
Data fi:
30 d’0ctubre de 2009
Entitat finançadora:
Comissió Europea (133785-LLP-1-2007-1-NL-COMENIUS-CMP).
Finançament total del projecte:
300.000 €
Finançament per a la Universitat Autònoma de Barcelona
26.390€
Investigador principal :
Jan Folkert Deinum (Rijksuniversiteit Groningen, NL)
Investigador principal a la Universitat Autònoma de Barcelona:
Dra. Dolors Masats Viladoms (GREIP)
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona que hi participen
Dr. Jordi Deulofeu Piquet, Dra. Melinda Dooly Owenby (GREIP), Dra. Mequè Edo Basté,  Dra. Cristina Escobar Urmeneta (GREIP), Dra. Lourdes Figueiras Ocaña, Dra. Cristina Laborda Molla, Dra. Anna Marbà Tallada, Dra. Conxita Márquez Bargallo, Dr. Màrius Martínez Muñoz, Dr. Rafa Merino Pareja.
Universitats que hi participen:
University of Groningen, Groningen, The Netherlands; Eszterházy Károly College, Eger, Hungary; Charles University; Prague, Czech Republic; Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain; University of Tartu, Tartu, Estonia; University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom; University of Helsinki, Helsinki, Finland; University of Joensuu, Joensuu, Finland; University of Regensburg, Regensburg, Germany; Dr. Nassau Colloge, Assen, The Netherlands; EKF Training School, Eger, Hungary; Akademicke gymnasium Štepanska; Institut d'Educació Secundària Sabadell, Sabadell, Spain; Miina Härma Gymnasium, Tartu, Estonia; Joensuu Normaalikoulu, Joensuu, Finland 

Pàgina web del projecte: https://www.rug.nl/jomite/sprite/aboutsprite

Campus d'excel·lència internacional U A B