Projecte ARIE 2004

Tasques col·laboratives i aprenentatges lingüístics i acadèmics en aules "AICLE" inclusives de ciències en llengua estrangera

Aquest projecte té com a finalitat principal avaluar la incidència que un conjunt d'activitats o tasques AICLE (Ciències Naturals en anglès o francès) -portades a terme mitjançant la col·laboració entre alumnes- tenen sobre els aprenentatges de la matèria (CN) i de la llengua estrangera (L2: anglès o francès). Un segon objectiu és el d'identificar (a) els entrebancs o dificultats específiques que professors i alumnes troben en aquest tipus d'ensenyament i (b) les estratègies d'ensenyament i gestió que els professors participants a l'experiència -tots ells amb prou experiència en ensenyaments AICLE- desenvolupen per a fer-les front. Els resultats d'aquest treball ens permetran poder oferir al professorat referents de bones pràctiques docents que provenen de la realitat de les aules.

Tesines vinculadas a aquest projecte

La Laura Llobet Garcés es va centrar en l'estudi de les dades obtingudes en una aula AICLE, i fruit d'aquest treball n'és la tesina Tasques de lectura en aules AICLE: expectatives docents i activitats dels aprenents, co-dirigida per la Dra. Luci Nussbaum i la Dra. Cristina Escobar i presentada el juny de 2006 dins el marc del Doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura que ofereix el Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L' Adriana Cordeiro Azevedo també treballa en una aula AICLE i presenta la seva tesina, dirigida per la Dra. Cristina Escobar i titulada Construcción del conocimiento en el área de Ciencias Naturales a través de tareas colaborativas en lengua extranjera, el setembre de 2006 dins el marc del Doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura que ofereix el Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Treballs de recerca de màster vinculats a aquest projecte

La Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix des del curs 2005-2006 un títol propi anomenat Màster en Formació Inicialdel Professorat de Secundària. Cinc de les alumnes de l'especialitat de Didàctica de la Llengua (anglès) van col·laborar en la recollida i anàlisi de dades AICLE per aquest projecte. El fruit del seu treball queda recollit en els següents treballs de recerca que va dirigir la Dra. Cristina Escobar i que es van presentar entre els mesos de juny i setembre de 2006:

 • Sara Arjona: La construcció de coneixement en la interacció d'aprenents de llengua estrangera.
 • Marta Calvo Padrós: Analysis of an interactive CLIL task: does it really promote interaction?
 • Laia Figueres Vilanova: Les estratègies d'aprenentatge presents en un treball cooperatiu.
 • Zoraida Horrillo Godino: A study of the on-task and off-task activity carried out during a CLIL task.
 • Arantzazu Sánchez Riera: Anàlisi de les funcions del llenguatge segons M.A.K. Halliday en el marc d'una tasca AICLE.

Projecte

Data inici:
30 d'octubre de 2004
Data fi:
31 de març de 2007
Entitat finançadora:
AGAUR (2004 ARIE 00058, 2005 ARIE 10056)
Finançament total del projecte:
15.000 €
Investigador principal:
Dra. Cristina Escobar Urmeneta
Universitats que hi participen:
Universitat Autònoma de Barcelona
Investigadors del GREIP:
Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dra. Melinda Dooly Owenby, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Laura Llobet Garcés, Dolors Masats Viladoms
Col·laboradors externs:
Dra. Carmen Pérez Vidal, Maria Rosa Batlle Pou, Margarita Caballero de los Arcos, Adriana Cordeiro Azebedo, Maria Àngels Hernández Sierra, Azucena Pé Estella, Antonio Sánchez Sola

Lloc web del projecte

Llista de publicacions vinculades al projecte:

 • Escobar, C. (2004) ¿Qué quiere decir un siete? AULA de innovación educativa, 129: 33-38.
 • Escobar, C. (2004) Para aprender a hablar hay que querer decir algo. Glosas Didácticas, 12. 
 • Escobar, C. & Pérez-Vidal, C. (2004) Teacher education for the implementation of a Content and Language Integrating Learning approach (CLIL) in the school system. A: Wilkinson, R. "Integrating Content and Language. meeting the challenge of multilingual education." Maastricht: Universitaire Pers Maastricht: 402-415.
 • Roquet, M., Escobar, C. & Cuscó, I. (2004) Is it possible to teach History in English to students with a limited command of the language? EuroClic Newsletter. 
 • Escobar, C. (2004) Content and language integrated learning: Do they learn content? Do they learn language? A: Anderson, J. D., Oro, J. M. & Varela, J. (editors) Linguistic Perspectives from the classroom: Language teaching in a multicultural Europe. Universidade de Santiago de Compostela: 27-38.
 • Nussbaum, L., Escobar, C. ∓ Unamuno, V. (2006) Una lingüística interactivista de la enseñanza y el aprendizaje de llenguas. A: Camps, Anna (coord.) (en curs de publicació). Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Graó.
Campus d'excel·lència internacional U A B