Projecte de Cooperació Autònoma Solidària

Educació Intercultural Bilingüe (EIB) a l’Impenetable (Chaco, Argentina): detecció, intercanvi i difusió de experiències educatives i formatives

El present projecte, que recull els resultats del projecte desenvolupat durant 2011 en cooperació amb el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Bilingüe (CIFMA) al Chaco (Argentina) per a la millora de l’Educació Intercultural Bilingüe (EIB), es proposa d’incidir en la zona més depauperada de la regió (el Impenetrable), a partir de tres accions: 1) la detecció de les modalitats d’educació lingüística a les escoles de educació primària de la zona i el lloc que hi ocupen els graduats del CIFMA; 2) la detecció les bones pràctiques d’educació bilingüe per part d’aquests graduats; i 3)  l’organització d’un seminari per compartir i multiplicar les esmentades bones pràctiques entre docents graduats del CIFMA, estudiants de darrer any, membres de les comunitats wichí, autoritats acadèmiques, i divulgar-les entre les famílies i la població. El projecte busca prestigiar la EIB, entesa com a un recurs que promou la millora de les condicions de vida de la població indígena a través d’una educació de qualitat.

Responsable: Dolors Masats
Altres membres del GREIP que hi participen: Artur Noguerol, Luci Nussbaum i Virgínia Unamuno
Entitat finançadora: Fundació Autònoma Solidària (FAS)
Subvenció: 10.417€
Període: 2014- juny 2015 (prorrogat fins al setembre 2015)

Nota de premsa sobre el projecte de la Fundació Autònoma Solidària (FAS)

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B