Projecte EUROCORES

Ciutadans del futur: les preocupacions i activitats dels joves sobre l'Europa actual i qüestions globals

Aquest estudi investiga les preocupacions que tenen els joves, entre 10 i 17 anys, sobre el futur local, nacional i global. Se centra en els següents temes: els processos democràtics, la pobresa, l'atur, els drets humans, el medi ambient i els conflictes locals, nacionals i mundials. L'estudi intentarà identificar si són optimistes, disposats a treballar per a canviar el món o pessimistes i poc compromesos a participar en canvis socials. Examinarà fins a quin punt són pro-socials en el seu compromís amb uns altres i amatents a treballar per a un bé comú. Es considera que la sol·licitud és  finançable amb alta prioritat.

Projecte

Data inici:
 gener 2007
Data fi:
 gener 2010
Entitats finançadores:
Direcció General de Recerca. Ministeri d'Educació i Ciència. (SEJ2007-29191-E/SOCI), PAN, TÜBITAK
Finançament total del projecte:
65.000€
Investigadora principal
Dra. Beata Krzywosz-Rynkiewicz. Universitat de Warmia i Mazury, Polònia
Equips participants
Equip de Polònia (University of Warmia & Mazury, Warsaw School of Social Psychology), Equip d'Espanya (UAB, UPF, Universitat de Córdoba), Equip de Turquia (Istanbul University, Anadolu University), Equip de Regne Unit (London Metropolitan University, University of Exeter).
Investigadora principal a Espanya:
 Dra. Melinda Ann Dooly Owenby
Investigadors d'Espanya que hi participen:
Dra. Elena Briones (U de Córdoba) Dra. Esther Collados (UAB), Dr. Antoni Luna (UPF), Dra. Montserrat Oller (UAB), Dra. Carmen Tabernero (U de Córdoba), Claudia Vallejo (UAB), María Villanueva (UAB).   

Pàgina web del projecte: https://www.uwm.edu.pl/citizens

Publicacions

Llibres:

 • Dooly, M. (ed.) (2010) Their Hopes, Fears and Reality. Working with Children and Youth for the Future. Bern: Peter Lang. ISBN: 978-3-0343-0441-2.
 • Dooly, M. & Ross, A. (eds.) (2010) What's fair? Young Europeans' Contructions of Equity, Altruism ans Self-esteem. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-84-608-1112-1.
 • Krzywosz-Rynkiewicz, B; Zalewska, A & Ross, A. (eds.) (2010) Future Citizens. 21st century challenges for young people. Cracòvia: Impuls, pp.185-206. ISBN: 978-83-7587-431-0.

Articles membres equip UAB:

 • Dooly, M. (2010) Their Hopes, Fears and Reality: Introduction. A Dooly, M. (ed.) (2010) Their Hopes, Fears and Reality. Working with Children and Youth for the Future. Bern: Peter Lang, pp.9-36. ISBN: 978-3-0343-0441-2. 
 • Dooly, M. (2010) Their Hopes and Fears: A Catalyst for Project-Based Language Learning. A Dooly, M. (ed.) (2010) Their Hopes, Fears and Reality. Working with Children and Youth for the Future. Bern: Peter Lang, pp.99-132. ISBN: 978-3-0343-0441-2.
 • Dooly, M. (2010) Share and share alike: Analysis of the Ultimatum Game exchange in the same countries. A Dooly, M. & Ross, A. (eds.) (2010) What's fair? Young Europeans' Constructions of Equity, Altruism and Self-esteem. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp.67-80.
 • Dooly, M. & Vallejo, C. (2010) Over the Border: Playing with Unknown people from a Different Country. A Dooly, M. & Ross, A. (eds.) (2010) What's fair? Young Europeans' Constructions of Equity, Altruism and Self-esteem. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp.95-106.
 • Oller, M., Vallejo, C. &  Dooly, M. (2010) Com veuen els joves el futur? Una recerca sobre la construcció de la identitat europea. A Pagès, J. & González, N. (coords.) (2010) La construcció de les identitats i l'ensenyament de les Ciències Socials, de la Geografia i de la Història. Documents 93. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 171-177. ISBN: 978-84-490-2652-2.
 • Ross, A. & Dooly, M. (2010) Young people's understanding of equity and fairness. A Dooly, M. & Ross, A. (eds.) (2010) What's fair? Young Europeans' Constructions of Equity, Altruism and Self-esteem. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp.11-26.
 • Ross, A. & Dooly, M. (2010) Some conclusions, some reflections and some potential developments. A Dooly, M. & Ross, A. (eds.) (2010) What's fair? Young Europeans' Constructions of Equity, Altruism and Self-esteem. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp.129-138.
 • Vallejo, C. & Oller, M. (2010) Third World Solidarity and 'My World' Insolidarity: Working with the Wide Spectrum of Students' Attitudes towards Others. A Dooly, M. (ed.) (2010) Their Hopes, Fears and Reality. Working with Children and Youth for the Future. Bern: Peter Lang, pp.37-74. ISBN: 978-3-0343-0441-2. 
 • Briones, E. & Vallejo, C. (2010) "Tolerance is a strange thing". Exploring youth's understanding and prosocial behaviour. A Krzywosz-Rynkiewicz, B; Zalewska, A & Ross, A. (eds.) (2010) Future Citizens. 21st century challenges for young people. Cracòvia: Impuls, pp.185-206. ISBN: 978-83-7587-431-0.
Campus d'excel·lència internacional U A B