Projecte MQD 2004-2005

Professionalització Integral dels Mestres de Llengua Estrangera

El projecte pretenia oferir als futurs mestres de llengües estrangeres una formació professionalitzadora mitjançant l'enfocament integrat de dues de les assignatures de llengua que formen part del seu pla d'estudis (Llengua catalana i Llengua anglesa) i de les corresponents assignatures de didàctica (Didàctica de la llengua i Didàctica de la llengua anglesa I). Aquest objectiu s'articula a través de tres accions prioritàries:

  • la coordinació entre les àrees de formació lingüística (llengües estrangeres i didàctiques de la llengua);
  • el disseny i l'experimentació d'un Portfolio o Portafoli Professional Digital (PPD) com a eina d'avaluació integradora;
  • l'alfabetització digital amb finalitats docents.

Projectes

Data inici:
2004
Data fi:
2005
Entitat finançadora:
IDES-UAB PID2004-06, projecte 210.027
Finançament total del projecte:
3.000 €
Investigador principal:
Dra. Cristina Escobar Urmeneta
Investigadors que hi participen:
Dra. Eva Codó Olsina, Dra. Melinda Ann Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dolors Masats Viladoms, Dr. Jaume Mateu Fontanals, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Antonio Sánchez Solá
Campus d'excel·lència internacional U A B