Projecte MQD 2005-2007

Millora de les Competències Lingüístiques dels Alumnes de la Titulació de Magisteri: Llengües Estrangeres, mitjançant la Impartició d'Assignatures Troncals en Anglès

La finalitat del projecte és contribuir a la millora de les competències lingüístiques en anglès dels estudiants de la Titulació de Mestre en Llengua Estrangera per tal de que puguin assolir el domini necessari en aquesta llengua per poder exercir com a especialistes. Això implica adquirir l'argot propi del món de l'educació (argot propi de la didàctica, de l'organització de centres, la psicopedagogia, les ciències i les noves tecnologies) i desenvolupar destreses i habilitats comunicatives vinculades a la comprensió oral (escoltar), a l'expressió oral (parlar i interactuar), a la comprensió escrita (llegir) i a l'expressió escrita (escriure).

Projecte

Data inici:
2005
Data fi:
2007
Entitat finançadora:
AGAUR (Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) 2005/MQD/00130
Finançament total del projecte:
6.000 €
Investigador principal:
Dra. Mònica Feixas Condom
Investigadors que hi participen:
Dr. Lluis Bibiloni Matos, Dra. Eva Codó Olsina (GREIP), Dra. Digna Couso Lagaron, Dra. Mariona Espinet Blanch, Dra. Mònica Feixas Condom, Dolors Masats Viladoms (GREIP)

Llista de publicacions vinculades al projecte:

  • Codó, E., Masats, D., Feixas, M., Espinet, M. & Couso, D. (2007) Analysing the Level of Complexity of University Students Written Responses: A Comparison between First and Foreign Language Productions. C. Rust (ed.), Improving Student Learning. Improving student learning through teaching. 14. Oxford: Oxford Centre for Staff and Learning Development. Chapter 7, 14, 158-170. ISBN: 978-1-873576-75-5.
  • Masats, D. , Feixas, M., Couso, D. &  Espinet, M. (2006) La docència en anglès en assignatures no-lingüístiques a la titulació de Mestre Especialitat Llengua Estrangera. Barcelona: IV CIDUI. Edició en CD-Room. ISBN: 84-7653-886-3.
  • Couso, D., Feixas, M.,  Masats, D. & Espinet, M. (2006) Treballant les competències lingüístiques dels futurs mestres de llengua estrangera en context: l’ensenyament de ciències i matemàtiques en anglès” Barcelona: IV CIDUI. Edició en CD-Room. ISBN: 84-7653-886-3.
  • Feixas, M., Masats, D., Couso, D.  Espinet, M. & Codó, E. (2006) Millora de les competències en llengua anglesa dels alumnes de la titulació de mestre especialitat llengua estrangera mitjançant la impartició d'assignatures no-lingüístiques en anglès: una experiència  AICLE. III Jornada de Campus d'Innovació Docent. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Edició en CD-Room. ISBN: 978-84-490-2502-0.
Campus d'excel·lència internacional U A B