Projecte MQD 2011-2013

Desenvolupament de material didàctic en anglès per a la integració de les competències lingüístiques i científiques en assignatures dels Graus d'Educació Infantil i Primària 

La finalitat del projecte es desenvolupar materials docents en anglès corresponents a una diversitat d’activitats ofertades en les assignatures de les titulacions de Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària que tenen l’objectiu d’ensenyar la didàctica de les ciències experimentals i socials a futurs mestres. Els materials didàctics en anglès constituiran recursos didàctics per ajudar al professorat i els estudiants d’aquestes assignatures a desenvolupar competències lingüístiques en anglès tot tenint en compte la diversitat de nivells competencials, tant del professorat com de l‘alumnat. Es pretén treballar de manera interdisciplinària entre les tres àrees de coneixement implicades: Didàctica de les Ciències Experimentals, Didàctica de les Ciències Socials i Didàctica de la Llengua Estrangera per tal de donar orientacions sobre com desenvolupar competències lingüístiques i no lingüístiques de manera integrada, que siguin útils no només a les assignatures que han participat en aquest projecte pilot si no també en altres que vulguin iniciar un procés similar. 

Projecte

Data inici:
16 maig 2011
Data fi:
16 maig 2013
Entitat finançadora:
AGAUR: 2010MQD00132
Finançament total del projecte:
10.000 €
Investigador principal:
Dra. Mariona Espinet Blanch
Investigadors que hi participen:
Dra. Dolors Masats (GREIP), Emilee Moore (GREIP), Dra. Neus González; Dra. Mercè Junyent, Dra. Cecília Llobet, Dra. Anna Marbà, Dra. Pilar Comes
Campus d'excel·lència internacional U A B