Projectes de Recerca

La categorització dels nostres projectes dins de la "investigació" o la "innovació" depèn dels paràmetres en què se n'ha adquirit el finançament (quina agència o quin organisme, quina àrea de convocatòries, etc).

 

Campus d'excel·lència internacional U A B