Publicacions -Artur Noguerol

Atenció: les publicacions fetes a partir de l'any 2017 només són consultables en l'apartat general de publicacions.

2016

 • Masats, D., i Noguerol. A. (2016). Proyectos lingüísticos de centro y currículo. A D. Masats i L. Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp.59-84). Madrid: Síntesis.

2009

 •  Noguerol, A. (2009). Didàctica de les llengües en entorns multiculturals. Perspectiva escolar, 337: 20-27. ISNN 0210 2331.

2005

 • Noguerol, A. (2005). Instrumentos para la coordinación de centros educativos, Actes du colloque sur Les paradoxes du lien école-collège. Nécessaires ruptures & recherches de continuités.Montpellier. Publications de l’IUFM de Montpellier, 21-23.
 • Noguerol, A. et. al. (2005) Ensenyar i aprendre llengua i comunicació en una societat multilingüe i multicultural. A Debat Curricular, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 9-47. Deposit legal B-44.873-2005.

2004

 • Noguerol, A. et al. (coord) (2004) Interculturalitat i ensenyament de les llengües. Monografic Perspectiva Escolar, 290. Desembre 2004, Barcelona: Rosa Sensat
 • Noguerol, A. (2004) Ensenyar llengua en una societat multilingüe.Perspectiva escolar, 290: 4-15.
 • Noguerol, A. (2004) Qui ensenya la llengua por aprendre? Àmbits de psicopedagogia, 12: 10-16.

2003

 • Noguerol, A. (2003) L'appropiation de l'approche par les enseignants; La pratique en classe (vision externe): ce que les observations en rèválent. A M. Candelier (ed.) Janua Linguarum - La porte des langues. L'introduction de l'éveil aux langues dans le curriculum, Strasbourg - França, Editions du Conseil de l'Europe: 159-170.
 • Noguerol, A. & Vilà, N. (2003) Una, dues, tres…quatre mil llengües. Escola Catalana, 396: 36-38.

2002

 • Noguerol, A. (2002) 1,2,3, ...4000 Llengües. Actes de les Cinquenes Jornades Pedagògiques de Llengües Estrangeres de les Comarques Gironines. Girona: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Delegació Territorial de Girona. (Format CD-Rom).
 • Masats, D., Noguerol, A., Prat, A. & Vilà, N. (2002) Recursos para el desarrollo de la conciencia lingüística. A J. M. Cots i L. Nussbaum (eds.) Pensar lo dicho: la reflexión sobre la lengua y la comunicación en la enseñanza de lenguas. Lleida: Editorial Milenio: 137-151.

2001

 • Noguerol, Artur (2001) Cómo tratar la diversidad lingüística y cultural. A M. Casas i C. Tomás (eds.) Educación Primaria. Orientaciones y recursos (6 12 años). Barcelona: Ciss-Praxis: 228-309.
 • Noguerol, Artur (2001) Una experiencia de diversidad lingüística y cultural. A M. Casas i C. Tomás (eds.) Educación Primaria. Orientaciones y recursos (6 12 años). Barcelona: Ciss-Praxis: 400-424
 • Noguerol, A (2001) Aprendre és comprendre. Escola catalana, 445: 12-17.
 • Noguerol, A (2001) Com integrar i interpretar la informació.Perspectiva Escolar, 260: 2-9.

2000

 • Noguerol, Artur (2000) Aprendre llengua (i altres coses) des de la diversitat. Perspectiva i Diversitat: Suplement de Perspectiva Escolar, 10: 3-6.

1998

 • Noguerol, A. (1998) Els aspectes interdisciplinaris de l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua. A A. Camps & T. Colomer (eds) L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura en l'Educació Secundària. Barcelona: Horsori. pp.127-136.

1997

 • Noguerol, A. (1997) La lengua en las distintas áreas curriculares. A Fco. J. Cantero, A. Mendoza y C. Romea (ed) Didáctica de la lengua y la Literatura para una sociedad plurilingüe del Siglo XXI.Barcelona: Universidad de Barcelona. pp. 349-356.
Campus d'excel·lència internacional U A B