Seguiment a les polítiques educatives dirigides a combatre les desigualtats socials a Europa (EPASI)

 

Existeixen pocs, o gairebé cap material, en els diferents països europeus, que analitzin les polítiques educatives relacionades amb la desigualtat educativa. En molts llocs, les polítiques s'han centrat en identificar potencialment als grups en desavantatge i han intentat assegurar la igualtat d'oportunitats i l'accés social.
Han hagut poques anàlisis sobre els resultats de tals polítiques. No obstant això, el fet que diversos grups continuïn sota una situació de desavantatge educatiu, a pesar de les iniciatives de les polítiques dissenyades per a això, no impedeix que, siguin les quals siguin  les intencions, els sistemes educatius dels països d'Europa discriminen institucionalment tal desavantatge.

Propòsits del projecte

 • El propòsit fonamental d'aquest estudi és el d'investigar i analitzar les polítiques educatives dissenyades per a contrarestar el desavantatge i la desigualtat a Europa. Específicament, el projecte:
 • Analitzarà les polítiques d'un grup d'estat europeus.
 • Investigarà i oferirà un informe sobre les polítiques, al llarg d'Europa, dirigides al desavantatge en grups particulars de població, incloent aquells desfavorits econòmicament, minories ètniques, grups en desavantatge per qüestions de gènere, discapacitats, nadius, religiosos, minories lingüístiques.
 • Proporcionarà un panorama de la política actual i la pràctica a Europa
 • Oferirà recomanacions per a una futura xarxa i investigacions longitudinals.

El projecte produirà:

 • 14 informes nacionals
 • una sèrie d'estudis de cas de bones pràctiques
 • 7 informes temàtics, investigant política europea sobre formes particulars de desavantatge
 • Investigació sinòptica europea

Projecte

Data inici:

 Gener 2007

Data fi:

 Gener 2009

Entitats finançadores:

 Comissió Europea Socrates

Finançament total del projecte:

 36.000€

Investigador principal

 Alistair Ross. Institute for Policy Studies in Education, London Metropolitan University

Entitats participants

KATHO, Univerzita Hradec Kralove, Universite Montpellier III Paul Valery, Panepistimo Patron, UAB, Malmo Hogskola.

Investigadora principal a Espanya:

 Dra. Melinda Ann Dooly Owenby

Investigadors d'Espanya que hi participen:

Dra. Virginia Unamuno (UAB), Claudia Vallejo (UAB).   

Pàgina web del projecte: https://www.epasi.eu

Publicacions vinculades al projecte:

 • Dooly, M. & Vallejo, C. (2009)  Linguistic Minorities Thematic Report. EPASI in Europe (Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe). Es pot llegir aquí
 • Dooly, M. & Vallejo, C. (2008) Country Report: Spain. EPASI in Europe (Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe). Es pot llegir aquí.
 • Vallejo, C. Dooly, M. (2009) Country Report: Malta. EPASI in Europe (Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe). Es pot llegir aquí.
 • Ross et. al. (2009) Overall Report. EPASI in Europe (Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe). Es pot llegir aquí
Campus d'excel·lència internacional U A B