Vídeos publicats pel grup GREIP

Converses amb John Gumperz: https://gumperz.wordpress.com/

  • Autores: Helena Calsamiglia, Marta Juanhuix, Júlia Llompart, Emilee Moore i Amparo Tuson (2017). 

Taula rodona

Vídeos (cada ponència) de la taula rodona: L'evolució de l'ensenyament de llengües: cap al plurilingüisme i el translanguaging.

Ponents: Zhu Hua, Dolors Masats, Ricardo Otheguy, Georges Lüdi i Ofelia García

Dates: 6 i 7 d'abril de 2017

Ponència

Gravació de la ponència del Dr. Robert O'Dowd, de la Universitat de León, en la jornada Interacció digital plurilingüe en l’ensenyament de llengües: experiències i pràctiques en la docència universitària.

Data: 26 de novembre de 2015
Durada: 47 minuts

Taula Rodona

Gravació de la taula rodona i debat, amb el Dr. Robert O'Dowd, de la Universitat de León, i la Dra. Melinda Dooly, de la Universitat Autònoma de Barcelona (moderada per la Dra. Luci Nussbaum) durant la jornada Interacció digital plurilingüe en l’ensenyament de llengües: experiències i pràctiques en la docència universitària.

Data: 26 de novembre de 2015
Durada: 55 minuts

 

 

Plurilingüisme

Aquest vídeo, que és una iniciativa del Cercle de Lingüística Aplicada de la UdL i del GREIP de la UAB, conté un conjunt d'esquetxos per fomentar la discussió sobre certs prejudicis al voltant del plurilingüisme.

"COLLAGE" és un vídeo que mostra la realitat multilingüe a la qual s'ha de donar resposta des d'una educació veritablement plurilingüe i intercultural. Se centra en les concepcions i prejudicis que sovint es donen, sobretot per part del professorat i que condicionen la manera de plantejar-se les activitats d'ensenyament. Les concepcions essencialistes de la llengua i la cultura han impedit sovint donar resposta adequada a la diversitat lingüística i cultural. El vídeo mostra els patrons que realment es donen en les situacions quotidianes i a l'aula que qüestionen i poden fer canviar molts dels principis pedagògics que han guiat les pràctiques educatives. Cal obrir els ulls i amb una mirada ben neta, innocent i sobretot sense prejudicis fer possible que l'escola integri la pluralitat lingüística i cultural que el nostre alumnat aporta, per tal d'afrontar el repte de l'educació dels nostres infants, adolescents i joves. Ens hi juguem el futur, el seu futur.

Autor: Òscar Bermell, amb el suport de la Xarxa Incentivadora LLERA i del projecte SEJ2007-62147-EDUC

Data: Juliol 2010
Durada: 13:12

Disponible aquí.

També pots veure la introducció del Dr. Artur Noguerol

Actiu Plurilingüe

Actiu Plurilingüe és un web de sensibilització lingüística adreçat al personal docent investigador, elaborat conjuntament pel GREIP i el Servei de Llengües de la UAB.
Promou el multilingüisme en el context universitari mitjançant exemples reals de bones pràctiques de gestió del multilingüisme en l’àmbit acadèmic sense renunciar a la llengua pròpia.
Es tracta de fer veure els beneficis del multilingüisme mitjançant vuit vídeos agrupats en dos àmbits, docència i recerca. El material compta amb una introducció a càrrec de Georges Lüdi, expert en plurilingüisme, i està disponible en català, aranès, èuscar, gallec, anglès i castellà.

Disponible aquí.

Adolescents llatins creen una nova llengua: llatí-espanyol

Un equip d'investigació del grup GREIP (Víctor Corona, Luci Nussbaum, Virginia Unamuno) ha identificat una nova manera de parlar entre els adolescents d'origen llatinoamericà, el "llatí-espanyol", que combina paraules de diferents variants de l'espanyol d'Amèrica Llatina amb d'altres en català i castellà emprades a Barcelona.

Autor: Servei d'Audiovisuals, Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB
Data: 25 de juny de 2013
Durada: 5 min.

Disponible aquí.

 

Vídeos del projecte PADS

Reportatge "Do you speak English? Noves tecnologies per millorar les competències lingüístiques" del programa-magazín de televisió La Xarxa Tendències, que descriu breument el projecte PADS amb entrevistes a Melinda Dooly i Maria Mont.  

Vídeos del projecte DECOMASAI

Cinc vídeos sobre Varietats Lingüístiques; Comunicació Gràfica, Comunicació No Verbal i Multilingüisme. Produïts el 2008 per l'alumnat dels Instituts d'Educació Secundària Príncep de Viana de Sant Andreu i Eugeni d'Ors de Badalona.
Disponibles aquí.

Anàlisi de la conversa aplicat a lʹestudi de lʹadquisició de llengües - part 1 

El Dr. Numa Markee, de la Universitat d'Illinois Urbana-Champaign, imparteix una classe sobre l'anàlisi de la conversa aplicat a l'estudi de l'adquisició de llengües. Va ser convidat al programa del Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, i va impartir aquesta classe com a part del mòdul de Didàctica de la Llengua i Literatura Orals (coordinat per la Dra. Melinda Dooly, UAB).

Podeu veure la segona part de la classe en el següent enllaç

Anàlisi de la conversa aplicat a l'estudi de l'adquisició de llengües - part 2 

Language Learning and Teaching as Social Interaction

Conferència del Dr. Numa Markee, de l'Universitat de Illinois Urbana-Champaign, que parla sobre l'anàlisi de l'aprenentatge de llengües des d'una perspectiva de la interacció durant el procés, així com de la seva metodologia innovadora de seguiment del comportament d'aprenentatge de llengües (learning behaviour tracking).

 

Aprendre idiomes tot cuinant, vídeo del projecte LANCOOK

El projecte LanCook ha editat el vídeo "Aprendre idiomes tot cuinant", que també podeu veure en castellà i anglès a la pàgina web de Vídeos UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B