Virginia Unamuno Kaschapava

El 1992 vaig obtenir el títol de Llicenciada en Lletres a la Universidad de Buenos Aries, amb una tesina sobre el conflicte lingüístic entre el guaraní i el castellà en un barri marginat del Gran Buenos Aires. El 1994 vaig venir a Barcelona, on després de fer els exàmens d'homologació dels meus estudis argentins, la Universitat de Barcelona em va donar el títol de Llicenciada en Lingüística. El 1997 vaig acabar el doctorat en l'esmentada Universitat, amb una tesi sobre sociolingüística i educació titulada: Lenguas, identidad y escuela: hacia una etnografía de la acción comunicativa.

A més a més d'estudiar, he treballat i treballo. Vaig començar a la Universidad de Buenos Aires, on vaig exercir de professora ajudant en la càtedra de Sociolingüística i de professora de llengua i comunicació social en l'Institut Normal Superior de Formació del Professorat de la ciutat de Vicente López. Ja a Barcelona, vaig treballar durant dos anys com a professora associada del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona i dos anys com a coordinadora del programa Mercator que porta a terme el CIEMEN i la Comissió Europea (Direcció General de Cultura i Educació). Actualment, sóc Professora agregada laboral al Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials, de la UAB.  

Com no m'agrada treballar sola, sempre he format part de grups de recerca o d'estudi. A Buenos Aires, em vaig formar dins la Càtedra de Sociolingüística que coordina el Dr. Alejandro Raiter. Com a fruit del nostre treball conjunt, vull destacar la publicació del llibre "Discurso y Cambio Social" de l'editorial EUDEBA. A Barcelona, sóc part del GELA (Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades), coordinat per la Dra. Carme Junyent. Junts hem publicat diferents articles i materials sobre la diversitat lingüística i el seu ensenyament, adreçats a les escoles. També, hem desenvolupat diversos projectes sobre les llengües del món i la seva difusió i valorització social.

Sóc membre del GREIP (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües) de la Universitat Autònoma de Barcelona que coordina la Dra. Luci Nussbaum. Amb aquest grup d'investigadors, treballem en diversos àmbits relatius a l'estudi de la interacció comunicativa com una activitat social i d'aprenentatge.

Publicacions seleccionades

Totes les publicacions

Campus d'excel·lència internacional U A B