Xavier Pascual i Calvo

Vaig néixer a Barcelona un mes de juliol del 1969. Les meves assignatures preferides durant l’ensenyament primari i secundari han estat sempre les llengües. Estrangeres o no. De ben jove vaig començar amb l’estudi del francès i de l’anglès i en una acadèmia vaig començar amb l’alemany. Vaig cursar una part dels meus estudis secundaris a Suècia, on vaig aprendre suec i em vaig començar a interessar en l’educació intercultural. El fet de viure una experiència intercultural en la pròpia pell quan un és adolescent fa replantejar i relativitzar molts aspectes de la cultura pròpia, i el fet d’observar-la des de l’exterior ajuda a gestionar millor les relacions personals amb persones d’altres entorns culturals. A la tornada, vaig començar els estudis de Filologia Francesa i Romànica a la UAB. compaginant-los amb l’estudi de l’italià i del portugués. Vaig treballar com a professor d’espanyol a la Martinica i a Suècia. Després, vaig superar les oposicions del Departament d’Educació i he treballat durant quasi 10 anys en centres públics d’ensenyament secundari. Posteriorment vaig  presentar-me a les d’Escoles Oficials d’Idiomes i actualmente treballo a l’Escola Oficial d'Idiomes (EOI) Drassanes, on tinc plaça de docent de francès.

També vaig iniciar estudis de doctorat a la UNED, on vaig dur a terme diversos treballs d’investigació sobre el currículum de llengües estrangeres i el seu component sociocultural/intercultural. Aquests treballs em van fer adonar que hi ha encara molta feina a fer en el camp de l’educació intercultural i l’ensenyament de les llengües estrangeres. Tota una sèrie de lectures i de treballs d’investigació a les EOI de Catalunya van tenir com a resultat la presentació de la meva tesi doctoral sobre el Desenvolupament de la Competència intercultural segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCRE). Actualment, compagino la docència a l’EOI  amb un contracte com a professor associat a la UAB,  on també participo en el grup de recerca GREIP.  Al mateix temps, soc membre del grup d’experts de l’equip CARAP del CELM del Consell d’Europa, en què treballem sobre temes de plurilingüisme, interculturalitat i intercomprensió de llengües. M’encanta la docència amb adults i, quan tinc temps lliure, m’encanta viatjar pel món experimentant en les relacions interculturals.

Campus d'excel·lència internacional U A B