2011

PhD Thesis

  • Peix, Rita: Bi-plurilingüisme amb el català a l’escola de la Catalunya del Nord. Universitat Autònoma de Barcelona, directed by Dr Luci Nussbaum (co-directed with Joan Peytaví, Universitat de Perpinyà).
    • Examining board: Mercè Pujol, Université Paris VIII (president), Joan Peytaví, Universitat de Perpinyà (secretary & codirector), Luci Nussbaum, Universitat Autònoma de Barcelona  (spokesperson & codirector), Joan Bécat, Universitat de Perpinyà (spokesperson), Juli Palou, Universitat de Barcelona (spokesperson)
  • Moore, Emilee: Plurilingual practices at a Catalan university doing internationalisation: Context and learning, directed by Dr Luci Nussbaum. Universitat Autònoma de Barcelona.
    • Examining Board: Lorenza Mondada, Université Lumière Lyon 2, ICAR (president), Melinda Dooly Owenby, Universitat Autònoma de Barcelona (secretary), Josep María Cots Caimons, Universitat de Lleida (spokesperson)

Master's degree thesis

  • Rodrigúez, Jésica (2010-2011). Estratègies comunicatives per a la millora de l‘expressió oral en l‘àrea de llengua inglesa, directed by Dr. Melinda Dooly.
  • Valls Anguera, Carme (2011). “Ay, perdona, no quería molestarte”. Enseñar y aprender a disculparse en español. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, directed by Dr. Amparo Tusón. Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
Campus d'excel·lència internacional U A B