Teaching by invitation

2019:

 • Luci Nussbaum: Seminar: La recerca-acció. Màster en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants, Universitat Autònoma de Barcelona. 15 January 2019.
 • Melinda Dooly & Emilee Moore: Talk & Workshop: Bringing down borders through ‘techno-pedagogical’ skills. Department of Fachdidaktik Anglistik, Universität Graz (Austria). 15-16 January 2019.

2018:

 • Maria Mont: Create, Innovate & Communicate in ELT (Flash Training). Associació de Professors d'Anglès de Catalunya (APAC) with the Consorci d’Educació de Barcelona, and with collaboration from Trinity College London and the Associació de Mestres Rosa Sensat. 27 October 2018.
 • Melinda Dooly: Talk & Workshop: Out of the classroom and into the world: Education for the 21st century (Part I); Telecollaborative language teaching: What, why and how? (Part II). University of Cyprus Language Centre, Cyprus. June 14 2018.
 • Dolors Masats, Maria Mont & Melinda Dooly: Workshop: Trobada ICE: Multidisciplinary integrative English projects in primary schools (hosted by Institute de Cìencies de l'Educació-UAB). January 27 2018

2017:

 • Melinda Dooly: Talk & Workshop: Preparing teachers for now and the future: What can we do? Centre of Excellence in Teaching, Lee University (Tennessee, USA). 23 August 2018.

2016:

 • Melinda Dooly: •Seminari: School of Oriental & Asian Studies
 • Emilee Moore: •Màster en Llengües Aplicades: Universitat de Lleida •Master in Professional Language and Intercultural Studies
 • Amparo Tusón: •Seminari: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia •Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. FACULTAT D’EDUCACIÓ, UAB
 • Artur Noguerol, Xavier Pascual, Dolors Masats: •Equip per reformar el sistema educatiu de l'escola Andorrana. Etapa actual: batxillerat.

2015:

 • Melinda Dooly: Online seminar: Telecollaboration. University of Groningen, NL. March 10th, 2015.
 • Melinda Dooly: Thematic Workshop: The Know-How of e-Networking. VoiceS Inservice course (Erasmus+). Barcelona, ES. 18-21 February 2015.
 • Artur Noguerol, Luci Nussbaum, Dolors Masats, Matilde Martínez: Thematic Workshop: “L'avaluació integrada en l'enfocament per competències i com avaluar, en aquest marc, la competència plurilingüe i intercultural”. Novè Simposi Llengua, Educació i Immigració. Girona, 21-22 november 2014.
 • Emilee Moore &  Júlia Llompart (GREIP) & Maria Rosa Garrido (group CIEN):  Thematic Workshop inspired on plurilingual didactics and Hip Hop pedagogy. Campus Ítaca 2015, english workshops.
 • Emilee Moore (GREIP) & Maria Rosa Garrido (group CIEN): teacher's workshop “Rap a l'aula i pedagogies de Hip Hop”, coordinated by Cristina Aliaga, Júlia-Alba Fernández i Gaià & Pau Llonch. Escola d'estiu Rosa Sensat 2015.
 • Emilee Moore (GREIP) & Maria Rosa Garrido (grup CIEN):  Thematic Workshop on Hip Hop & Rap. Junior University, Universitat de Vic, july 2015.
 • Emilee Moore: Master in Applied Languages, module on Multilingualism and Intercultural Education, University of Lleida (from 2015/16).
 • Luci Nussbaum: module Discourse Analysis I, from the inter-universities master on Discourse Studies coordinated by the Universitat Pompeu Fabra. 
 • Amparo Tusón: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament D’idiomes. Facultat de Ciències de l’Educació UAB, january 16-february 6, 2015.

2014:

 • M. Martínez, D. Masats, A. Noguerol, L. Nussbaum & R.M. Ramírez:  Thematic Workshop“L'avaluació integrada en l'enfocament per competències i com avaluar, en aquest marc, la competència plurilingüe i intercultural” (2 sessions held with IRUIF & PERMSEA, Government of Andorra). IX Novè Simposi Llengua, Educació i Immigració  “Avaluació: eina de selecció o eina d'equitat”. Universitat de Girona, Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach. Girona, november 21-22, 2014. Available at: http://dugi.udg.edu/browse-titles/dc.subject:%22Avaluaci%C3%B3%22/225/25
 • Luci Nussbaum: Thematic Workshop: Comment planifier des projets didactiques pluridisciplinaires et plurilingues?. Jornadas 'Education en langues secondes et étrangères', organizadas por el laboratorio ASLAN (Universidad de Lyon), 8-10 October 2014.
 • Laia Canals, Melinda Dooly, Júlia Llompart & Emilee Moore, Workshop on teaching language & literature: CAMPUS ITACA, Universidad Autónoma de Barcelona (iterative, current).
 • Melinda Dooly, Thematic Workshop:  Netvaerksprojektet vedr. fremmedsprog i gymnasiet (financed by Danish Ministry). March 2014.
 • Melinda Dooly, Research Workshop: Aesthetics & Communication Department, Aarhus University (Denmark). PhD Seminar: Research methods in foreign language teaching and learning: Doing research in teacher cognition and computer-mediated collaboration. March 2014.
 • Melinda Dooly, Thematic Workshop:  EACEA funded inservice programme, Universitat Autònoma de Barcelona. Integrated competences for European teachers. Giving voice(s) to culture, identity and diversity in school networking. Workshop: Learning about online interaction. Tools for networking and telecollaboration. March 2014.
 • Melinda Dooly, Thematic Workshop: Technology-Enhanced Project-Based Language Learning: An Introduction. School of Humanities, University of Cyprus. November 2014
 • Amparo Tusón Máster de Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera. Dept. de Filologia Espanyola UAB, october 4-november 22, 2014. 
 • 2011:
 • Amparo Tusón, Thematic Workshop:  La investigación acción en el aula, organizado por la Red de lenguaje por la transformación de la escuela y la comunidad,Centro Escolar Morelos, Oaxaca, México (9/12/2011)
 • Dolors Masats & Melinda Dooly, Thematic Workshop:  Ministeri d'Educació i Cultural (Andorra). Seminar: L’avaluació de la competència oral en llengua anglesa a batxillerat (Assessing Oral Competences in English in Secondary School). February 2011.

2010:

 • Amparo Tusón, Thematic Workshop:  La investigación en la acción como recurso pedagógico, Cuernavaca, México (29 i 30/11 i 1/12/2010)
 • Amparo Tusón, Thematic Workshop:  Oralidad y enseñanza de la lengua, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México (6, 7 i 8/12/2010)

2006: 

 • Melinda Dooly, Summer Course: DeVos College of Education and Graduate Studies. Teacher College Exchange USA-EU - Lee University (Tennessee, USA). Summer 2006.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B