Sabers per a l'Educació en xarxa, la Cognició i l'Ensenyament (KONECT)

KONECT pàgina web

Partim de la base que els docents tenen un paper clau en la formació e-funcional dels futurs ciutadans. Ser e-funcional implica posseir i desenvolupar tant habilitats lingüístiques i digitals com literacidades múltiples per treballar i comunicar-se en contextos multilingües i multimodals. Si bé els estudiants són cada vegada més experts en l'ús de la tecnologia, l'escola ha d'ajudar a connectar de manera efectiva aquestes capacitats digitals amb la construcció de coneixements que necessitaran en un món interconnectat.

Aquest projecte d'investigació-acció proposarà mesures per millorar les habilitats comunicatives dels estudiants de primària i secundària i, així, assegurar la seva participació responsable en la societat del coneixement. Dissenyarem i implementarem projectes de telecol·laboració que presentin reptes comunicatius i cognitius per a l'alumnat. Gràcies a la internacionalització dels projectes d'aula, els alumnes desenvoluparan competències comunicatives interculturals i faran servir l'anglès com a llengua franca. Això ens permetrà determinar quines són les habilitats necessàries perquè la seva participació en un entorn d'aprenentatge basat en la xarxa sigui efectiva. Les dades del nostre estudi s'obtindran a partir dels enregistraments de les sessions d'implementació, que seran transcrites i analitzades. Amb els resultats de l'anàlisi confeccionarem un model educatiu de referència per a usar en la formació de docents. L'estudi també contribuirà al creixent interès científic per l'anàlisi de la construcció del coneixement en les interaccions intervingudes per ordinador.

Projecte

Data inici: 2014

Data fi: 2018

Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad: Proyectos I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia

Finançament total del projecte: 108.000€

Investigador Prinicipal: Dra. Melinda Dooly

Universitats que hi participen: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat d'Illinois Urbana Champaign, Universitat de Malmö, Universitat de Groningen, Universitat de Portland State, Universitat de South Australia, Conicet, Universitat de León.  

Investigadors que hi participen:

Melinda Dooly, Universitat Autònoma de Barcelona; Francesca Helm, Università degli Studi di Padova (IT); Numa Markee, University of Illinois Urbana Champaign (USA); Dolors Masats, Universitat Autònoma de Barcelona;  Emilee Moore, Universitat Autònoma de Barcelona & Universitat Internacional de Catalunya; Artur Noguerol, Universitat Autònoma de Barcelona; Luci Nussbaum, Universitat Autònoma de Barcelona; Robert O'Dowd, Universitat de León (ES); Randall Sadler, University of Illinois Urbana Champaign; Shannon Sauro, Mälmo University (SW), Steven Thorne, University of Groningen (NL) & Portland State University; Enza Tudini, University of South Australia (AUS); Amparo Tusón, Universitat Autònoma de Barcelona (ES); Virginia Unamuno, Conicet (AR). Ajudants doctoral: Nathaly González Acevedo, (Universitat Autònoma de Barcelona); Jelena Marjanovic (Universitat Autònoma de Barcelona); Saliha Özcan, (Universitat Autònoma de Barcelona).

Campus d'excel·lència internacional U A B