Projectes en curs

Projectes  de recerca en curs (GREIP com a equip responsable):  

Xarxes temàtiques amb participació GREIP:

Campus d'excel·lència internacional U A B