Let's go!

El programa socioeducatiu Let’s Go! acompanya i dóna suport individualitzat a alumnat de 1er d’ESO per a la millora de la seva competència en llengua anglesa. El projecte s’adreça principalment a la comunitat educativa dels Instituts Badia del Vallès i Federica Montseny del municipi de Badia del Vallès.

L’objectiu principal del programa és fer de Badia del Vallès una ciutat promotora de l’aprenentatge de la llengua anglesa en 5 anys. L’objectiu general de fer del municipi una English-Learning City (ELC) es dividirà en 4 fases relacionades entre elles, i que es duran a terme en els següents 4 cursos acadèmics (del 2016-17 al 2019-20). En cada fase s’afegiran accions complementàries que s’aniran estenent al municipi i implicant a nous agents, sempre amb el paper clau dels joves dels instituts com a nucli dinamitzador. L’objectiu final és que, en finalitzar el projecte, tot el municipi estigui implicat en el foment de l’aprenentatge de l’anglès i que s’hagi establert una xarxa en la qual les entitats socials, els centres educatius i la comunitat treballin conjuntament.

El projecte té una doble intenció: millorar la competència en llengua anglesa, principalment dels alumnes de secundària i, per altra banda, vincular estudiants universitaris i professorat de la UAB que estigui realitzant estudis i/o recerques vinculades a estratègies d’aprenentatge i a la didàctica de les llengües estrangeres.

Des del dia 28 de febrer de 2017, i durant un període de tres anys, aquest projecte es vincula al projecte DATE (Els Docents com a Agents Transformadors de les pràctiques Educatives gràcies a la seva participació col·laborativa en un projecte interdisciplinari d’innovació docent a les aules d’anglès), finançat per RecerCaixa.

Detalls del projecte

Inici: setembre 2016

Finalització: juliol 2020

Entitat finançadora: Fundació Autònoma Solidària (FAS)

Investigador principal: Andy Morodo (FAS)

Entitats que hi participen: FAS, grup GREIP, Ajuntament de Badia del Vallès, INS Federica Montseny i INS Badia del Vallès, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Membres GREIP: Dra. Dolors Masats, Dra. Emilee Moore, Claudia Vallejo.

Campus d'excel·lència internacional U A B