DATE

El projecte s’inspira dels principis de la recerca que es duu a terme entre col·lectius de professionals d’ensenyament i equips de recerca. Els participants, membres de l’equip Let’s Go, treballen per promoure i documentar canvis en les pràctiques d'aula que ajudin adolescents de l’ESO a millorar les seves competències comunicatives en llengua anglesa, i a augmentar així les seves habilitats socials i acadèmiques. La posada en pràctica del projecte es proposa entendre quins són els reptes d’innovar avui a les aules situades en entorns socioeconòmics desfavorits i vol demostrar que la innovació significativa només és possible a través d'iniciatives d’apoderament d’equips docents i d’estudiants.

S’espera que els resultats de la recerca contribueixin a construir un model de formació del professorat que es nodreixi del treball conjunt de l'equip de recerca, dels equips dels centres educatius i dels qui estan en formació per tal de desenvolupar les competències professionals a través de la pràctica reflexiva i col·laborativa, les quals han de garantir l’èxit en l’aprenentatge de la llengua anglesa de l’alumnat d’ESO que participa en l’estudi.

Projecte

Data d’inici: 28 de febrer de 2017

Data de finalització: 27 de febrer de 2020 - Prorrogat fins al 31 de gener de 2021.

Entitat finançadora: Obra Social “la Caixa”. RecerCaixa 2016

Finançament total del projecte: 96.930 €

Investigadora Principal: Dra. Dolors Masats

Entitats que hi participen: Universitat Autònoma de Barcelona a través del Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües i de la Fundació Autònoma Solidària (FAS).

Membres de l’equip de recerca: Melinda Dooly, Dolors Masats, Emilee Moore, Artur Noguerol, Luci Nussbaum i Claudia Vallejo, com a membres del GREIP; i Andy Modoro i Jordi Prat, com a membres de la FAS.

Entitats que hi col·laboren: Ajuntament de Badia del Vallès, Institut Badia del Vallès, Institut Federica Montseny (Badia del Vallès) i Serveis Territorials del Vallès Occidental.

Pàgina web del projecte: https://www.empoweringteachers.cat/

Campus d'excel·lència internacional U A B