EVALUATE

El projecte EVALUATE té com a objectiu avaluar l'impacte de l'aprenentatge telecol·laboratiu en els professors en formació en diversos països i regions europeus participants. La telecolaboración, també coneguda com Intercanvi Virtual, implica involucrar els participants en la interacció digital basada en tasques i en l'intercanvi col·laboratiu amb altres aprenents en altres llocs del món a través de les tecnologies de comunicació. EVALUATE forma part del finançament europeu per a projectes que avaluen la pertinència, l'eficàcia, l'eficiència, l'impacte potencial i l'escalabilitat de les mesures de política innovadora mitjançant enfocaments experimentals o semi-experimentals. Les tres actors clau en les experimentacions de polítiques europees són: les autoritats públiques, els investigadors i els grups destinataris.

El projecte estudiarà l'impacte de l'aprenentatge telecol·laboratiu en els professors en formació que participen en més de 20 'partnerships'. La pregunta de recerca que guiarà l'estudi és: "La participació en l'intercanvi virtual contribuirà al desenvolupament de competències que els futurs professors necessiten per ensenyar, col·laborar i innovar eficaçment en un món digital i cosmopolita?".

Projecte
Des de: 17 de gener de 2017
Fins: 30 de setembre de 2019
Entitat finançadora: Erasmus + Key Action 3 (Policy Research Strand)
Pressupost: 453,376€ (total); 43.200€ (UAB)
Investigador principal: Dr. Robert O'Dowd (Universitat de León)
Investigadors GREIP: Melinda Dooly (líder local), Emilee Moore, Claudia Vallejo, Jelena Marjanovic (doctoranda)

Altres institucions participants:

  • Autoritats públiques: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, Espanya; La Junta De Castella I Lleó, Espanya; Ministry Of Education, Portugal; Ministeri de Capacitats Humanes, Hungaria; Ministeris de Ciència, Recerca i les Arts, Baden-Württemberg, Alemanya
  • Universitats: Universitat de Lleó, Espanya (Institució coordinadora); Universitat Autònoma de Barcelona; Institut Politècnic De Castell Blanc; Eötvös Loránd University; Pädagogische Hochschule Heidelberg; Universita 'Degli Studi Di Padova; Open University, UK
  • Xarxa d'Universitats: Compostel·la Group Of Universities (Espanya)
Campus d'excel·lència internacional U A B