Disseny i implementació d'un procés col·laboratiu de co-construcció dels coneixements entre docents-estudiants per a un veritable impacte en la millora dels aprenentatges en anglès

Aquest projecte s'adreça a millorar de manera col·laborativa el mòdul 2 de l'assignatura 'Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme', impartit en anglès al tercer any del Grau d'Educació Primària.

Malgrat la creixent demanda social d'espais d'aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE), sovint els estudiants rebutgen sistemàticament els continguts que s'imparteixin en anglès. Aquest rebuig té a veure amb la brevetat del mòdul 2 (5 sessions)i amb el fet que no tots els estudiants es plantegin fer la menció en llengües estrangeres, i això  repercuteix en una baixa participació i en la feblesa dels resultats assolits.

Per trencar aquesta resistència i donar uns continguts veritablement significatius per tots, es proposa aquest projecte de recerca-acció amb els estudiants, a partir dels seus interessos i necessitats. La proposta articula diverses fases de recollida, anàlisi i discussió de dades sobre les percepcions dels estudiants, amb la producció col·laborativa docents-aprenents de propostes didàctiques per promoure un canvi de mirada cap a les llengües en l’educació. La proposta posa a l'estudiant al centre del seu procés formatiu, amb la finalitat d'assolir un major impacte en l'aprenentatge.

Detalls del projecte

Inici: setembre 2018

Finalització: juliol 2019

Entitat finançadora: Oficina de Qualitat Docent, Universitat Autònoma de Barcelona; Convocatòria de Projectes de Suport a la Innovació Docent i de Millora de la Qualitat Docent 2018, Modalitat A.

Codi: GI513668

Finançament: 640€ 

Investigador principal: Claudia Vallejo

Altres membres: Nathaly González Acevedo, Dra. Melinda Dooly, Mònica López Vera, Dra. Dolors Masats, Dra. Emilee Moore.

Campus d'excel·lència internacional U A B