Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms / Ensenyament lingüísticament sensible a totes les aules (LISTiac)

Tots els estudiants de la UE necessiten professors lingüísticament sensible I proactius. Malgrat la recerca existent i la quantitat d'eines desenvolupades per als professors, segueix sent difícil canviar les polítiques i pràctiques que parteixin d'un enfocament monolingüe a les escoles. El projecte LISTiac (Ensenyament lingüísticament sensible a totes les aules) pretén realitzar el canvi desitjat en la cognició, l'educació i el desenvolupament professional dels professors. El projecte LISTiac pretén assegurar la igualtat de condicions per a tots els estudiants a Europa per assolir l'èxit educatiu i el benestar mitjançant la integració de pedagogies multilingües a través de la re imaginació del currículum inicial de formació de mestres i la formació del professorat en actiu. El projecte pretén generar un canvi educatiu en múltiples nivells i s'adreça principalment a professors en formació i en actiu, desenvolupant i experimentant amb una eina de reflexió, teòricament informada i orientada a formar (futurs) mestres lingüísticament sensibles en les seves creences, actituds i accions a les aules. L'impacte previst s'assolirà a través d'un model per a un currículum renovat de formació de mestres que promogui les pedagogies multilingües, una eina pedagògica de reflexió que doni suport a les pedagogies multilingües en tota la comunitat escolar i un informe de recerca d'accés obert i recomanacions d'ensenyament lingüísticament sensibles per als responsables polítics, formadors de mestres i consellers pedagògics. La participació activa en aquest projecte constitueix, en si mateix, un primer pas important en el camí per crear oportunitats per als formadors de mestres d'avaluar les seves creences i canviar-les, des d'ideologies monolingües (paral·leles), cap a un ensenyament lingüísticament sensible i basat en la ideologia d'una visió positiva dels recursos multilingües de l'alumnat.

Detalls del projecte

  • Des de: 15.02.2019
  • Fins: 14.02.2022
  • Entitat finançadora: Erasmus + Programme Key Action 3 - Support for policy reform - policy experimentations. Call EACEA 28/2017
  • Codi: 606695-EPP-1-2018-2-FI-EPPKA3-PI-POLICY
  • Pressupost: 1.799.999€ (total); 165.806 € (UAB)
  • Coordinadora: Siv Björklund (Åbo Akademi, Finlandia)
  • IP  UAB: Emilee Moore
  • Altres membres UAB: Mercè Bernaus, Melinda Dooly, Júlia Llompart, Dolors Masats, Claudia Vallejo.
  • Institucions participants: Åbo Akademi University (Finlàndia), Ministerio da Educacao e Ciencia (Portugal), Ministrstvo za Izobrazevanje, Znatnost in Sport, Urad Republike  (Eslovènia), Universiteit Gent  (Bèlgica), Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), Universite Montpellier Iii Paul Valery (França), Universidade do Algarve (Portugal), Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (Espanya), Vytauto Didzjiojo Universitetas (Lituània), Univerza W Ljubljani (Eslovènia), Learn to Change (L2c) (França), Finnish National Agency for Education (Edufi) (Finlàndia), European Centre for Modern Languages of The Council of Europe (Àustria), Ghent Education Centre (Bèlgica).
  • Pàgina web: http://listiac.org/ 
Campus d'excel·lència internacional U A B