IEP! Pràctiques extraescolars d'aprenentatge de l'anglès i epistemologies inclusives. 

Diversos indicadors sobre educació (e.g. Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, 2018) assenyalen a l'assignatura d'anglès com una de les àrees on es manifesten de forma més clara les desigualtats socials a Espanya. Aquest projecte de recerca sorgeix en resposta als baixos resultats que obtenen els joves d'entorns socioeconòmics desfavorables en l'àrea d'anglès com a llengua estrangera, i s'alinea amb recerques recents sobre el rol i la incidència dels aprenentatges fora de l'horari escolar per promoure una major inclusió social. Durant els seus dos anys de durada, aquest projecte a) investigarà de forma col·laborativa les pràctiques d'aprenentatge de l'anglès fora de l'horari escolar d'estudiants de secundària, i el seu accés a aquest aprenentatge; b) implementarà noves iniciatives, originals i inclusives, d'aprenentatge no-formal de l'anglès; c) avaluarà l'impacte de les iniciatives d'aprenentatge no-formal de l'anglès implementades; i d) promourà la sostenibilitat i transferibilitat d'aquestes iniciatives. El projecte es recolza en aliances ja existents entre investigadors de la universitat i diferents agents socials. Globalment, s'estructura com un estudi de cas comparatiu, el qual es realitza a través de la recerca etnogràfica a diverses escales i entorns. El projecte s'estructura també des d'una perspectiva activista transformadora, incorporant la recerca-acció participativa liderada pels joves participants, i les premisses de l'aprenentatge servei. Així mateix, s'aplicaran principis metodològics del socio-interaccionisme, en combinació amb altres perspectives socioculturals, per a investigar els processos d'aprenentatge de llengua dels estudiants. Com a contribució metodològica i eix transversal que enllaça i cohesiona totes les premisses anteriors, el projecte incorpora mètodes de recerca artístics. En incorporar en la seva metodologia formes de coneixement col·laboratives i creatives, el projecte busca desestabilitzar les jerarquies tradicionals de coneixement, i promoure no només pràctiques educatives més equitatives, sinó també epistemologies inclusives.

Detalls del projecte

Data d’inici: 01/2/2019

Data de finalització: 31/01/2021 - Prorrogada fins al 30/06/2021

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Proyectos de I+D de generación de conocimiento y Proyectos de I+D+i retos investigación (Ref: PRPPGC2018-099071-A-I00).

Finançament total del projecte: 29.766,00 €

Investigadora Principal: Dra. Emilee Moore (Universitat Autònoma de Barcelona)

Membres: Dra. Eulàlia Borràs (Universitat de Lleida); Dra. Mandy Deal (Universitat Internacional de Catalunya); Dra. Melinda Dooly (Universitat Autònoma de Barcelona); Dra. Dolors Masats (Universitat Autònoma de Barcelona); Dra. Joan Ploettner (Universitat Internacional de Catalunya); Prof. Amparo Tuson (Universitat Autònoma de Barcelona).

Col·laboradors: Almudena Herrera (IES Badia del Vallès); Dra. Júlia Llompart (Universidad Autónoma de Madrid); Dr. Andy Morodo (Universitat Autònoma de Barcelona); Claudia Vallejo (Universitat Autònoma de Barcelona), i membres de l’aliança Let’s Go!.

Consultors internacionals: Dra. Jessica Bradley (Leeds Trinity University, UK); Dra. Lou Harvey (University of Leeds, UK): Prof. Maggie Hawkins (University of Wisconsin-Madison, USA); Dra. Rahat Zaidi (University of Calgary, Canada).

 

Campus d'excel·lència internacional U A B