ASSESSnet

Language assessment in virtual mobility initiatives at tertiary level - teachers' beliefs, practices and perceptions (ASSESSnet) és un projecte d'investigació de Marie Sklodowska (Individual Fellowship) finançat per la Comissió Europea dins del programa Horizon 2020.

Resum:

La mobilitat virtual (MV), denominada també intercanvi virtual (IV) o la telecolaboració, engloba una situació en què els estudiants interactuen i cooperen i, per tant, es dediquen a intercanvis interculturals amb companys d'altres institucions mitjançant eines de comunicació digital. Recerca mostra que la MV té un impacte positiu en el creixement personal dels estudiants, en les competències en llengües estrangeres, així com en les habilitats interculturals i transversals. A més a més a ser fàcilment accessible per a estudiants de diferents contextos culturals, geogràfics, lingüístics i econòmics, així com per a estudiants amb discapacitat, MV promou l'educació inclusiva i l'equitat social. La MV és una tendència relativament nova en educació, que es reflecteix en l'escassetat de publicacions i oportunitats de formació de professors en aquest àmbit. Aquest projecte aborda el tema de l'avaluació en projectes de mobilitat virtual en cursos de llengües estrangeres a nivell terciari. En particular, aquesta investigació de mètodes mixtos té per objectiu explorar, tant de forma longitudinal com transversal, les pràctiques d'avaluació, així com les creences dels professors de llengües estrangeres sobre la forma i el contingut de l'avaluació en contextos virtuals. Les eines d'avaluació i els plans d'aprenentatge dels cursos utilitzats en els intercanvis virtuals s'analitzaran per conèixer el nivell d'alineació positiva entre les eines, les tasques i els objectius d'aprenentatge dels projectes de mobilitat virtual. Les dades es recolliran mitjançant instruments qualitatius i quantitatius: qüestionaris, diaris reflexius digitals, entrevistes semiestructurades i l'anàlisi de documents. Els resultats de la investigació s'utilitzaran per formular recomanacions pràctiques per la millora de l'avaluació en projectes de mobilitat virtual i per establir una col·lecció d'exemples autentiques de pràctiques prometedores que il·lustrin els esforços efectius de planificació i administració d'avaluació en projectes virtuals a Europa i altres països. Les implicacions pràctiques seran rellevants per persones de l'àmbit de la formació, des de professors d'educació, mestres, dissenyadors de currículums, investigadors fins als responsables de la política educativa.

Detalls del projecte

  • Des de: 01.10.2019
  • Fins: 31.10.2021
  • Entitat finançadora: Comissió Europea, Research Executive Agency, Horizon 2020
  • Codi: H2020-MSCA-IF-2018 845783
  • Pressupost: €160,932.48
  • IP: Melinda Dooly
  • Investigadora becaria: Anna Czura
Campus d'excel·lència internacional U A B