Xarxa Temàtica “Educació Plurilingüe”

La creació de la Xarxa Temàtica “Educació Plurilingüe” (EDUPLUS) es motivada per la necessitat d'intercanviar experiències relacionades amb la recerca del procés d'aprenentatge simultani de tres (o més) llengües i el desenvolupament de models didàctics que promoguin el plurilingüisme. Des de fa ja uns anys, nombrosos especialistes en adquisició de llengües han adoptat una concepció holística de l'aprenentatge simultani o successiu de dos o més llengües. Segons aquesta concepció, els individus desenvolupen una competència plurilingüe dinàmica en la qual es produeixen de manera constant ajustos entre els diferents subsistemes lingüístics (Jessner, 1997). No obstant això, aquesta realitat psicolingüística, que cada vegada sembla més indiscutible des d'un punt de vista científic, sembla que troba serioses dificultats a l'hora de penetrar en l'àmbit quotidià de l'ensenyament de llengües, on sol predominar la ideologia de la separació lingüística. Existeix doncs una bretxa considerable entre el que la recerca ha revelat sobre el procés d'adquisició de la competència plurilingüe i les directrius i materials didàctics que solen seguir-se per a l'ensenyament de llengües.
Davant aquesta situació, i tenint en compte l'aspiració per part dels sistemes educatius en els territoris bilingües de l'estat espanyol de formar individus plurilingües, competents en les dues llengües co-oficials i en l'anglès com a llengua estrangera, la Xarxa Temàtica “Educació plurilingüe” es planteja l'establiment d'un programa de col·laboració entre els grups que la componen per a donar resposta a aquestes aspiracions.

Xarxa:

Data d'inici: 2019

Data de finalització: 2021

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: Acciones de dinamización «Redes de INvestigación», Convocatoria 2018

Codi: RED2018-102774-T

Coordinador: Josep Maria Cots (CLA, U. de Lleida)

Participants GREIP: IP: Dra. Melinda Ann Dooly (IP), Dra. Eulàlia Borràs Riba, Dra. Mandy Deal, Dra. Júlia Llompart, Dra. Dolors Masats Viladoms, Dra Emilee Moore, Dr. Xavier Pascual i Calvo, Dra. Joan Ploettner, Dra. Amparo Tuson Valls, Claudia Vallejo, Dr. Victor Corona, Dra. Anna Czura. 

Altres grups / participants: CILCEAL, Universitat Ramon Llull - Blanquerna (IP: Maria González Davies); DREAM, Universidad del País Vasco (IP: Jasone Cenoz); GLAUR, Universidad de La Rioja (IP: Rosa María Jiménez Catalán); LAELA, Universitat Jaume I (IP: Maria Pilar Safont).

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B