Xarxa Temàtica AILA "Creative Inquiry in Applied Linguistics"

La Xarxa de Recerca de AILA sobre Recerca Creativa en Lingüística Aplicada es va formar a principis de 2018 amb l'objectiu de ser un espai central per a explorar el potencial col·laboratiu entre la sociolingüística i les arts.
Prenem com a punt de partida la definició de recerca creativa de Patricia Leavy com "qualsevol recerca social o recerca humana que adapti els principis de les arts creatives com a part de la metodologia" (2014: 1). A mesura que l'atenció acadèmica se centra en el plurilingüisme dinàmic, la multimodalitat i la superdiversitat (Adami 2017; Blackledge i Creese 2017) i en la coproducció (McKay i Bradley 2016), la creativitat i les arts s'integren cada vegada més en la recerca de la lingüística aplicada. No obstant això, fins ara no hi ha hagut un espai central per a la discussió de les formes en què els lingüistes aplicats s'involucren amb les arts: com a context, com a metodologia, com a epistemologia, o com a ontologia. Aquesta xarxa de recerca pretén crear aquest espai, i contribuir a complir amb la nostra responsabilitat professional de desafiar el sorgiment de discursos excloents i polítiques 'postveritat' a tot el món, seguint l'afirmació de Adrian Blackledge que 'mai com ara hem necessitat tant de les arts' (Blackledge 2017 ; veure https://www.birmingham.ac.uk/generic/tlang/digital-stories/index.aspx). Per tant, la xarxa també dóna la benvinguda a investigadors que no estan treballant explícitament amb les arts però que tenen interès a investigar en col·laboració entre disciplines, sectors i comunitats per a la justícia social i epistemològica; a treballar en associació i solidaritat amb els marginats i els que no tenen veu; i rn permetre l'articulació del que abans no estava articulat, era desconegut, no escoltat i subvalorat.

La xarxa:

Des de: 2018
Fins a: en curs

Coordinadores: Jessica Bradley (University of Sheffield), Lou Harvey (University of Leeds) i Emilee Moore (GREIP, UAB).
Membres GREIP: Emilee Moore (coord.); Júlia Llompart, Claudia Vallejo.

Més informació:https://creativeinquiryaila.wordpress.com/

Campus d'excel·lència internacional U A B