LOCALL: Local Linguistic Landscapes for global language education in the school context

Aquest projecte: i) es compromet a reconèixer el valor afegit de la superdiversitat en l’educació lingüística, mapant Paisatges Lingüístics locals (LL) i discutint-los comparativament a nivell internacional; ii) reconeix la importància d’implicar la joventut amb trajectòries d'immigració en processos de descoberta i difusió actius relacionats amb el multilingüisme social i viscut i amb els seus propis repertoris lingüístics; iii) connecta l’aprenentatge de la llengua estrangera i la consciència de les llengües mitjançant debats de sociolingüística sobre la presència, els rols i les dinàmiques de la llengua en contextos socials més amplis, reconeixent les llengües i els recursos lingüístics que tenen els joves a la seva disposició.

Atès que la literatura reconeix el paper de la infància i la joventut en la investigació del multilingüisme i recomana donar-lis un paper actiu en els processos de recerca, desenvoluparem un projecte de recerca col·laborativa que ve els adolescents com a coetnògrafs i experts de LL en el seu propi entorn. LOCALL té la intenció de fomentar el compromís i les habilitats crítiques dels alumnes fent una crida a joves multilingües de diferents països a desenvolupar camins d’idiomes digitals a les seves ciutats per als seus companys i cursos d’idiomes in situ per a professors d’escoles sòcies a l’estranger.

Projecte

Des de: 2019

Fins: 2022

Codi: 2019-1-DE03-KA201-060024

Finançament: Directorate General for Education and Culture, Erasmus+ 2019 Key Action 2 Strategic Partnerships for Higher Education

Pressupost: €276.472,00 (total); €45.664,00 (UAB)

IP: Dra. Silvia Melo-Pfeiffer (University of Hamburg)

Membres GREIP: Dra. Melinda Ann Dooly (IP UAB), Dra. Emilee Moore, Dra. Dolors Masats, Maria Mont, Claudia Vallejo

Altres col·laboradors GREIP: Klaudia Kruszynska, Mònica López

 

Campus d'excel·lència internacional U A B