2020

Articles

Capitols de llibres

  • O'Dowd, Robert i Melinda Dooly. (2020). Intercultural communicative competence through telecollaboration and virtual exchange. A J. Jackson (coord.) The Routledge handbook of language and intercultural communication, 2nd ed. (pp. 361-375). Milton Park: Routledge.

Edició de volumens temàtics

Campus d'excel·lència internacional U A B