En premsa

Articles

 • Bergroth, Mari; Llompart, Júlia i Dražnik, Tjaša (en premsa, 2023). Initial teacher educators’ group reflection on supporting linguistic diversity in Finland, Slovenia and Catalonia.
 • Dooly, Melinda i Darvin, Ron (aceptat). Intercultural communicative competence in the digital age: Critical digital literacy and inquiry-based pedagogy. Language and Intercultural Communication.
 • Dooly, Melinda i Tudini, Vincenza (en premsa, 2022). ‘We should google that’: The interactional dynamics of student-teachers in an online weekly meeting. Classroom Discourse.
 • Llompart, Júlia; Dražnik, Tjaša i Bergroth, Mari (en premsa, 2023) Student teachers envisioning and acting on plurilingualism.
 • Moustaoui, Adil i Llompart, Júlia (en premsa, 2022). Family, school, and crossroads: the language regimentation of multilingual repertoires in youth of moroccan origin in Spain. Sociolinguistic Studies.
 • Jakonen, Teppo, Dooly, Melinda i Balaman, Ufuk (en premsa, 2022). Interactional practices in technology-rich L2 environments in and beyond the physical borders of the classroom. Classroom Discourse.

Capítols de llibres

 • Czura, Anna (en premsa, 2022). Virtual exchange: Issues in assessment design. A Anna Czura i Melinda Dooly (Dirs.) Assessing virtual exchange in foreign language courses at tertiary level. Research-Publishing.net.
 • Czura, Anna i Dooly, Melinda (en premsa, 2022). Assessment in Virtual Exchange. A summary of the ASSESSnet project. A Anna Czura y Melinda Dooly (Dirs.) Assessing virtual exchange in foreign language courses at tertiary level. Research-Publishing.net
 • Czura, Anna i Sendur, Agnieszka M. (en premsa, 2022).  Peer assessment of process writing in a virtual exchange project. A Anna Czura y Melinda Dooly (Dirs.) Assessing virtual exchange in foreign language courses at tertiary level. Research-Publishing.net
 • Dooly, Melinda (en premsa, 2022). Project-based language learning. A Dolors Masats i Cèlia Pratginestós (Dirs.). Lessons learnt in schools implementing project-based learning. Barcelona: Omnia Science.
 • Dooly, Melinda (en premsa, 2022).The evolution of virtual exchange and assessment practices. A Anna Czura i Melinda Dooly (Dirs.) Assessing virtual exchange in foreign language courses at tertiary level. Research-Publishing.net.
 • Dooly, Melinda (en premsa, 2022). TEAMMATES in virtual exchange: Tool and tips for peer assessment. A Anna Czura i Melinda Dooly (Dirs.) Assessing virtual exchange in foreign language courses at tertiary level. Research-Publishing.net.
 • Dooly, Melinda i Tudini, Vincenza (en prensa, 2022). “I remember when I was in Spain”: Student-teacher storytelling in online collaborative task accomplishment. A Anna Filipi, Binh Thanh Ta i Maryanne Theobald (Dirs.) Storytelling practices in educational contexts through the lens of Conversation Analysis. Springer.
 • Kruszynska, Klaudia i Dooly, Melinda (en prensa, 2022). Thinking allowed: Analyzing students' critical thinking and language awareness through linguistic landscapes. A Silvia Melo-Pfeifer (Ed.) Linguistic landscapes and teacher education. Cham: Springer.
 • Llompart, Júlia (en premsa, 2022). El análisis conversacional y la investigación acción colaborativa y etnográfica para el estudio de las prácticas plurilingües en las aulas. A Gabriela Prego Vázquez i Luz Zas Varela (Dirs.), Super-diversidad lingüística en el aula: una mirada etnográfica y  multidisciplinar. Colección Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico. Madrid: Iberoamericana, Frankfurt: Vervuert. 
 • Llompart, Júlia (en premsa, 2022). Doing sociolinguistic research using a digital poster: empowering youth through a collaborative project. A David Poveda i Cristina Aliagas (Dirs.), Artefacts for collaborative research with children and youth. Universidad Autónoma de Madrid. 
 • López, Mónica i Dooly, Melinda (en premsa, 2022). Languages: (in)visibility matters. A Silvia Melo-Pfeifer (Ed.) Linguistic landscapes and teacher education. Cham: Springer.
 • Masats, Dolors, Dooly, Melinda, Juanhuix, Marta, Moore, Emilee i Vallejo, Claudia (en premsa, 2021). Treballem junt(e)s per innovar: Col·laboració entre professorat i investigador(e)s en entorns plurilingües. A Dolors Masats i Cèlia Pratginestós (Dirs.), L'aula com a àmbit d'investigació sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua / El aula como ámbito de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua / A aula como contexto de investigação sobre o ensino e a aprendizagem de língua / The classroom as a site for research on language teaching and learning. Bern: Peter Lang.
 • Masats, Dolors, Moore, Emilee i Herrera, Almudena (en premsa, 2022). Linguistic mediation in digitally-enhanced non-formal contexts of English learning. A Dendrinos, B. (Dir.), Mediation as linguistic and cultural negotiation in plurilingual education. Abingdon, Oxon/New York: Routledge.
 • Mont, Maria, Masats, Dolors i Dooly, Melinda. (en premsa, 2022). Launching a solidarity campaign to support four Syrian kids stranded in Greece. A Dolors Masats i Cèlia Pratginestós (Dirs.). Lessons learnt in schools implementing project-based learning. Barcelona: Omnia Science.
 • Moore, Emilee, Llompart, Júlia, Vallejo, Claudia i Hawkins, Margaret R. (en premsa, 2022). Semiosis and ethicality in youth transnational digital storytelling. A Ulrich Schröder,  Elisabetta Adami i Jennifer Dailey-O’Cain (Dirs.), Multimodal Communication in Intercultural Interaction. Multilingual Matters.
 • Rolińska, Ania i Czura, Anna (en premsa, 2022). Assessment in the English for academic study telecollaboration (EAST) project – a case study. A Anna Czura i Melinda Dooly (Dirs.) Assessing virtual exchange in foreign language courses at tertiary level. Research-Publishing.net.

Edició de llibres

 • Czura, Anna i Dooly, Melinda (Dirs.) (en premsa, 2022). Assessing virtual exchange in foreign language courses at tertiary level. Research-Publishing.net.
 • Masats, Dolors i Pratginestós, Cèlia (Dirs.) (en premsa, 2022). L'aula com a àmbit d'investigació sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua / El aula como ámbito de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua / A aula como contexto de investigação sobre o ensino e a aprendizagem de língua / The classroom as a site for research on language teaching and learning. Bern: Peter Lang.
 • Masats, Dolors, i Pratginestós, Cèlia (Dirs.) (en premsa, 2022). Lessons learnt in schools implementing project-based learning. Barcelona: Omnia Science.

Edició de volums temàtics

 • Jakonen, Teppo, Balaman, Ufuk & Dooly, Melinda (en premsa, 2022). Interactional practices in technology-rich L2 environments in and beyond the physical borders of the classroom. Classroom Discourse.
Campus d'excel·lència internacional U A B