Línies de Recerca

Les línies d'investigació que segueix el GREP són les següents:

- Desenvolupament i avaluació de competències professionals psicomotrius.

- Marc teòric-pràctic de l'educació psicomotriu.

- Encaix de la psicomotricitat als centres educatius.

- Formació específica professionalitzadora i investigadora del psicomotricista.

- Avaluació formativa a la universitat.

 

Les línies de recerca que hem apuntat anteriorment són les actuals però temps enrrera el GREP ha tingut les següents:

  • La relació entre currículum i Psicomotricitat
  • L'observació en Psicomotricitat
  • Estudiar la influència de la neurologia i neurobiologia en el Desenvolupament Psicomotor.
  • Aprofundir en els principis teòrics que sustenten la Psicomotricitat.
  • Definir quin és el paper de l’adult i quin sistema d’actituds ha de complir.
  • Concretar formes d’incidir en la formació inicial, permanent, de grau, màster, postgrau i doctorat tant a nivell nacional com europeu.
  • Aprofundir en la praxis, intervenció i metodologia en l’activitat psicomotriu.
  • Establir dinàmiques, formes bàsiques i estratègies que intervenen en el procés d’individuació de l’infant.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B