Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys

 

Descarrega't aquí fent clic el TRÍPTIC informatiu de la 19a edició del Postgrau. 

 

Presentació del Postgrau en Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys

Durant el curs 1998-1999 es realitza la I edició del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys. Des de llavors, han estat 17 edicions les que hem realitzat amb èxit amb més de 400 psicomotricistes formats/des.

Aquest postgrau és un títol propi de la UAB de 35 crèdits ETCS. El seu objectiu és pretén donar resposta a la necessitat dels i les professionals de l’educació per  a d’aprofundir en el camp de la psicomotricitat, ampliant tant els continguts com les competències adquirides durant la formació inicial. 

La intervenció psicomotriu és una eina que permet l’abordatge educatiu i preventiu en tot allò que fa referència a l’atenció a la diversitat i a la cohesió social, especialment en els primers anys de vida les primeres edats de vida.

L’etapa de l’educació infantil i els primers cursos d’educació primària és on el infant es manifesta des de la seva globalitat, i on els/les professionals que l’acompanyen en el seu desenvolupament creixement han de tenir una actuació basada en la mirada atenta, l’observació, l’escolta activa i l’acció. Tot plegat, en un marc que tendeix a promoure els fonaments d’una imatge corporal sòlida.

Des d’una òptica que contempla la construcció del coneixement, es parteix del bagatge dels i de les participants i es pretén que els continguts del postgrau ampliïn, integrin i donin un nou significat, obrint noves vies d’aprofundiment i de recerca.

Si vols saber més sobre el Postgrau en “Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys” et recomanem que puguis veure el vídeo promocional, on podràs escoltar l’opinió del professorat i d’ex-estudiants. També podràs veure els nostres espais i materials així com la nostra metodologia de treballar en els tres eixos de formació del/la psicomotricista: formació teòrica, formació pràctica i Treball Corporal de l’adult.

 

Direcció i coordinació

Direcció: Lurdes Martínez.

Coordinació: Laura Moya.

Correu: pg.desenvolupament.psicomotor@uab.cat 

 

Mòduls, seminaris i professorat

 

Horari i calendari

La formació del/la psicomotricista té tres pilars fonamentals: formació teòrica, formació pràctica i formació personal (Treball Corporal del/la psicomotricista). 

En base a això, el postgrau s’organitza de la següent manera:

  • Horari lectiu:

Dimarts de 18h a 21h on es realitzen seminaris teòrics-pràctics i tutories.

Un cap de setmana al mes on es realitza el Treball Corporal de l’adult al gimnàs de la facultat i seminaris pràctics sobre massatge infantil, dansa i joc. Divendres de 18h a 21h i dissabte de 9h a 14h.

 

  • Calendari: 

Les classes s’iniciaran el dimarts 28  de setembre de 2021 i finalitzaran a principis de de juny de 2022. 

L'entrega de la Carpeta d'aprenentatge serà pel 27 de setembre de 2022 i la seva defensa es realitzarà el 18 d'octubre del 2022.

 

  • Horari i calendari de pràctiques:

Es realitzaràn 8 sessions de psicomotricitat (1 per setmana) en escoles o centres d’Educació Psicomotriu a partir del segon trimestre. Les pràctiques complementen durant aquest període l’horari lectiu del postgrau.

 

 

 

Pràcticum

Presentació del pràcticum:

Durant aquesta formació l’estudiant ha de disposar de disponibilitat per a realitzen 8 sessions de psicomotricitat com a pràctica en escoles o centres d’Educació Psicomotriu (horari escolar o extra-escolar).

Aquestes pràctiques es fan en centres que formen part de la nostra xarxa d’escoles i garanteixen que el/la professional que acompanya als/les estudiants està format/da en psicomotricitat.

Tot i així, sempre estem oberts a incorporar nous centres a petició dels/les estudiants sempre hi quan ens ho comuniquin al inici del postgrau i aquest centre disposi d’un/a psicomotricista format/da en psicomotricitat. Prèviament a l’acceptació definitiva, la direcció i coordinació contacta personalment amb el centre i el/la psicomotricista per garantir la seva idoneïtat. 

La majoria dels centres que formen part de la nostra xarxa són en horari escolar ja que la formació s’adreça a psicomotricistes en l’àmbit educatiu, però també disposem d’alguns centres en horari extra-escolar per a intentar donar resposta a aquells/es estudiants que no poden realitzar-les en horari escolar per incompatibilitat horària amb la seva feina.

Si es desitja fer més pràctiques d’ampliació també és possible, tant en el mateix centre o en altres per veure més diversitat.

 

Psicomotricistes i centres de pràctiques col·laboradors:

 

 

Preu:

El preu d’aquest postgrau és de 2.178€ (*). A aquest preu s'ha de contemplar 30,31 euros més de taxes d'inscripció (Si l'estudiant finalment decideix no matricular-se, sigui pels motius que siguin, no es retornaran les taxes).

(*) 1.960€ per a ex-estudiants de la UAB que siguin “UAB Alumni Premium” ja que disposen d’un 10% de descompte en el preu de la matrícula.

Per a més informació sobre com ser “UAB Alumni Premium”, consultar la seva web fent click aquí.

 

 

Places disponibles:

S'ofereixen un màxim de 30 places.

Per poder iniciar el Postgrau són imprescindibles 20 estudiants matriculats/des.


 

 

Sol·licitud d’admissió, inscripció i matrícula

Sol·licitud d’admissió: 

  • Termini: del 22 de maig al 28 de juny de 2021.

  • Procediment: cal enviar-nos per correu electrònic el Currículum Vitae (amb foto) i un text/carta explicant els motius pels quals es vol cursar el postgrau.

Si es considerés oportú, prèviament es pot realitzar una entrevista a la persona interessada.

  • Comunicació de l’acceptació o no al postgrau: entre el 29 i el 30 de juny la coordinació del postgrau es posarà en contacte via correu electrònic amb les persones interessades per comunicar-les la seva acceptació o no en el postgrau. 

 

Inscripció i matrícula: 

  • Termini: del 1 al 26 de juliol de 2021.

  • Procediment: aquests dos processos es fan mitjançant l’Escola de Postgrau de la UAB i es poden realitzar presencialment o telemàticament. Per a aquests tràmits es requereix en format digital del DNI (ambdues cares i en vigor) i de la titulació acadèmica d’accés (universitària).

La inscripció té un cost de 30,31€ (aproximadament) de taxes d’inscripció que no inclou la matrícula i en el cas que l’estudiant finalment decideixi no matricular-se (sigui pels motius que sigui) no es poden retornar.

Una vegada realitzada la inscripció (adjuntar documents i fer el pagament de les taxes), la coordinació del postgrau i l’Escola de Postgrau de la UAB comprovaran que tot sigui correcte. Si és així,  l’Escola de Postgrau es posa en contacte amb els/les interessats/des via correu electrònic amb les indicacions per a fer el pagament de la matrícula (que només pot ser en un únic pagament).

 

Altres terminis de sol·licitud d’admissió, inscripció i matrícula:

En el cas que quedin places lliures del primer termini de sol·licitud d’admissió, s’obrirà un segon i un tercer termini sempre que hi hagin places disponibles.

  • Segon termini: 

Sol·licitud d’admissió del 1 al 26 de juliol de 2021.

Inscripció i matrícula: del 27 de juliol al 26 d’agost de 2021.

 

  • Tercer termini:

Sol·licitud d’admissió del 1 al 26 d’agost de 2021.

Inscripció i matrícula: del 27 d’agost al 12 de setembre de 2021.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B