Membres

Ricard Ripoll Vilanueva
Ricard.Ripoll@uab.cat
Titular (Maître de Conférences)
Universitat Autònoma de Barcelona  U.A.B.
Facultat de Filosofia i Lletres
Département: Filologia Francesa i Romànica
Lignes de recherches: Literatura XIX i XX, Traducció 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Eric Hoppenot
ehoppenot@wanadoo.fr

Université: Paris IV 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jean-Yves Laurichesse
Professeur
Université: Toulouse-le-Mirail


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Anna Corral Fullà
Associada
ana.corral@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona U.A.B.
Facultat de Traducció i Interpretació
Département: Filologia Francesa i Romànica
Lignes de recherches: Teatre, Música, Arts Escèniques 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Núria D'Asprer Hernández de Lorenzo
nuria.asprer@uab.cat

Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Traducció i Interpretació
Département: Traducció


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Daniel Navarro Torró Estudiant
Daniel.NavarroT@campus.uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Filosofia i Lletres
Département: Filologia Francesa i Romànica