Avançant cap a la sostenibilitat...

   Visitan's al nou web: 

https://grupgresca.wixsite.com/grescauab​

 

 

El grup Gresc@ (Grup de Recerca en Educació per la Sostenibilitat, Escola i Comunitat) està format per professors de diferents departaments universitaris vinculats a la formació del professorat de ciències experimentals i de ciències socials, professionals del món de l’ensenyament,   professionals de l’  educació ambiental i estudiants de grau, màster i doctorat. La seva finalitat és la de desenvolupar estratègies de recerca interdisciplinària i d’innovació educativa a partir de referents teòrics socioculturals que promoguin la vinculació de l’escola i l’educació en el desenvolupament comunitari orientat cap a la sostenibilitat i la ciutadania democràtica.

El grup forma part del grup de recerca consolidat LICEC (Llenguatge i Contextos en Educació Científica), (referència 2014SGR1492) per l’AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca).

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B