2011

Grau P. Avaluació d'activitats escolar s de les activitats d'educació per a la sostenibilitat del Pla de Dinamització Educativa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. En V Jornada l'estat de recerca en educació per a la sostenibilitat a Catalunya. Taula de col·laboració entre Universitats i Entitats del Tercer Sector ambiental . Barcelona: Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat; 2011.
Sabio E. Anàlisis crítica del discurs (CDA) en activitats d'avaluació de la Xarxa Comenius SUPPORT d'Educació per la Sosteniblilitat. En V Jornada l'estat de recerca en educació per a la sostenibilitat a Catalunya. Barcelona: Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat; 2011.
Amat A. A la recerca del tercer espai en una activitat d'hort escolar en comunitat. En V Jornada l'estat de recerca en educació per a la sostenibilitat a Catalunya. Barcelona: Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat; 2011.

2010

Espinet M, Bach M, Bosch D, Molina R. Memòria de Sant Cugat: Passat, present i futur de la nostra agricultura. Unitat didàctica 3r curs d'ESO. [Internet]. Universitat Autònoma de Barcelona i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Monografies d'educació pera la sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès. 2010. http://ddd.uab.cat/record/133118?ln=ca
Llerena G, Espinet M. Estudio de caso para la evaluación de una Agenda 21 Escolar municipal: El caso de Sant Cugat del Vallès. En: Junyent M, Cano L. Investigar para avanzar en educación ambiental [Internet]. Madrid, Espanya: Organismo Autónomo Parques Naturales. Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino; 2010. p. 159-181. http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/Investigar_para_avanzar_tcm7-158866.pdf

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B