Grup

Persones que integren el grup

 

 

  Mariona Espinet Blanch

Professora titular del departament de didàctica de les matemàtiques i de les ciències, de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

 

 Germán Llerena del Castillo

Educador ambiental de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat

 

 

 Arnau Amat i Vinyoles

Professor associat de la Universitat de Vic i estudiant de Doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

 Pere Grau Roca

Becari del projecte de Sant Cugat en el marc del conveni Ajuntament de Sant Cugat del Vallès - Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

 Miren Rekondo

Educadora ambiental i estudiant de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcleona

 

 

 Laísa Maria Freire dos Santos

Profesora adjunta de la Universidad Federal de Rio de Janeiro

 

 Esther Sabio

Educadora ambiental

 

 Angelica

Angélica Cosenza

Professora de la Faculdade de Educación de la Universidad Federal de Juiz de Fora i Doctorand NUTES/Universidad Federal del Río de Janeiro

 

 Pilar Comes

Professora titular del departament de didàctica de la llengua, la literatura i les ciències socials, de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

      

 Cecilia Montero Mórtola

Doctora en antropologia. Tutora de etnografia i hominització a la UNED. Membre de l'ICAF, de Domestic i de Photographic Social Vision

 

 Maite Fons

 

 

Aitana Vidal

 

 

 

 Laura Valdés

Doctorand i auxiliar de recerca del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals, de la Universitat Autónoma de Barcelona

 Joan Franch

Professor titular del departament de biologia animal, vegetal i ecologia, de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B